Aktuellt från sångboksprojektet

Remissutgåva med förslag på nya sånger att ingå i den nya sångboken, januari 2018

 

Utifrån projektbeskrivningen från ELMs styrelse har sångbokskommittén tagit fram förslag på nya sånger som skulle kunna ingå i den nya sångboken.

Dessa sånger finns inte med i sångböckerna Den nya sången eller Lova Herren. Vi har i urvalet av dessa sånger sökt sådana sånger som har ett modernare tonspråk och som i den meningen skulle kunna komplettera dessa två sångböcker.

Med denna remissutgåva ges möjlighet att fram till i höst gå igenom och prova dessa nya sånger, enskilt och gärna i församlingssång.

En ljudfil med melodin till varje sång finns här. Sångerna är placerade i bokstavsordning. Som hjälp till bedömningen används detta formulär som i så fall hämtas till egen dator eller skrivs ut i pappersform.

En pdf-fil med alla noter kan du få tillgång till på denna sida (lösenordsskyddad) genom ett mail till sangbokskommitten@elmbv.se

OBS! Sångerna får inte kopieras och spridas!

 

Följande aspekter vill vi få poängsatta i denna bedömning:

(Använd betygen 1-5 där 5 är högsta betyg. Aspekterna ”Melodi lättspelad” och ”Text teologi” bedöms med ”Ja, Nej”, respektive ”Godkänd, Tveksam”.)

  • Melodi, bra och hållbar
  • Melodi lättspelad
  • Text begriplighet
  • Textens teologi (godkänd eller tveksam)
  • Poesi
  • Melodi i kombination med text
  • Slutlig bedömning

Känns det för ambitiöst att bedöma varje kategori kan man nöja sig med en ”Slutlig bedömning” på varje sång.

Efter remisstiden samlas kommittén för att gå igenom synpunkter som kommit in.

Därefter görs en samlad bedömning för att få fram ett slutligt urval sånger. Vi räknar med att upp till 50 av sångerna i denna remissutgåva kan bli aktuella att ta med i den nya sångboken.

Sångerna är överlämnade till teologikommittén för granskning.

Senast den 1 november 2018 önskar vi eventuella synpunkter på sångerna i denna remiss.

Synpunkter kring sångerna skickas till Sångbokskommittén, antingen

Hälsningar Sångbokskommittén

genom

Anders Andersson, Falketorp 4, 610 28 Vikbolandet

 

Remiss med revideringsförslag till 50 sånger i Lova Herren

Sångboksgruppens  Remissförslag 3, 50 sånger 2017-09-02(PDF)

Sångboksgruppens Remissförslag 3, 50 sånger 2017-09-02 (Word)

Har du synpunkter på specifika sångverser kan du lämna dessa i textrevideringsverktyget Lova Herren 2.0 senast 1 mars 2018. Skicka i så fall ett meddelande med begäran om inloggningsuppgifter till sangbokskommitten@elmbv.se. Till denna adress kan du också skicka förslag eller mer allmänna synpunkter.

 

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved