Aktuellt från sångboksprojektet

Nu finns 50 nya sånger i dokumentet nedan.

Sångboksgruppens  Remissförslag 3, 50 sånger 2017-09-02(PDF)

Sångboksgruppens Remissförslag 3, 50 sånger 2017-09-02 (Word)

Har du synpunkter på specifika sångverser kan du lämna dessa i textrevideringsverktyget Lova Herren 2.0 senast 1 mars 2018. Skicka i så fall ett meddelande med begäran om inloggningsuppgifter till sangbokskommitten@elmbv.se. Till denna adress kan du också skicka förslag eller mer allmänna synpunkter.

 

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved