Blogg

14

Jan

Nej, mitt första blogginlägg som informatör ska inte handla om amerikansk underrättelsetjänst. Men under 2015 läste jag en kurs i informationssäkerhet och där använder man de tre ledorden Confidentiality, Integrity och Availability (CIA) för att beskriva vad som kännetecknar informationen i en organisation. Confidentiality, konfidentialitet, betyder att all information inte är till för allas ögon. Integrity, integritet handlar om att informationen ska vara riktig, sann, och att det som avsändaren skickar ut ska tas emot i samma form av mottagaren. Availability, tillgänglighet - den information som är riktig och avsedd för en viss mottagare ska också vara möjlig att ta del av. Det här kan ju även användas.

Läs mer

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved