Axel B. Svensson 1879-1967

Axel B. Svensson 1879-1967

I dag, 14 september, är det 50 år sedan Axel B. Svensson fick hembud.

Axel Bernhard Svensson föddes 2 februari 1879 i halländska Våxtorp.  I sin ungdom vände han ryggen åt tron – och flydde först till ett hårt liv på sjön och sedan in i att låta sig ledas av sin samtids ”profeter” som till exempel August Strindberg och Ellen Key. I läsningen av bibelkritiska teologer tycktes han få en grund också för att avvisa Bibelns anspråk. Men Svensson blev inte fri.

Under sin tid som folkskollärare på småländska höglandet plågades han av syndanöd och vid nyår 1902 kom Svensson hem. Hemma i Våxtorp på ett läsarmöte fick Rosenius ord i dagbetraktelsen för 31 mars leda den unge rebellen hem till Faderns hjärta.

Ganska snart började Svensson predika och 1906 kallades han till predikant i Betlehemskyrkan i Stockholm. Där verkade han när en av EFS ledare i en liten skrift 1908 försiktigt öppnade för bibelkritiken. Svensson visste av egen erfarenhet att längs den vägen fanns ingen välsignelse. Han reagerade starkt och kritiserade såväl den utkomna skriften, dess författare och så småningom EFS styrelse som inte visste om man stod bakom det nya eller inte.

Familjens dödsannons i Svd 15 september 1967.

Det blev en strid som ledde till att en mindre grupp i EFS bildade Bibeltrogna Vänner, som sedan 1911 verkar som en självständig missionsorganisation. Bibelns auktoritet, frälsningen i Kristus och missionsuppdraget var det som BV kom att betona, och som Svensson kom att verka för under mer än ett halvt sekels tjänst.

Bibelns auktoritet och kampen mot bibelkritiken drev Svensson framförallt i sin tidning Nya Väktaren, som han redigerade och utgav fram till sin död, och som periodvis nådde alla svenska präster och teologer. Vid Svenssons begravning framhöäll biskop Bo Giertz den stora betydelse detta haft för många präster i Svenska kyrkan.

Frälsningen i Kristus och den allmänna rättfärdiggörelsen – att förlåtelsen och förlossningen tillhör varje människa – förde Svensson fram i sin förkunnelse. Han fick efter Betlehemskyrkan sin predikstol i Roseniuskyrkan i Stockholm, men var också ofta på predikoresor runt om i Sverige.

Missionsuppdraget, som för Svensson var nästintill ommöjligt att skilja från evangeliet, skulle utföras och Svensson stod som ledare för BVs yttre mission från 1911 till 1951 (då BV anställde sin första missionssekreterare för yttre mission). Svensson korresponderade med BVs missionärer på fältet och gjorde tre längre resor i Ostafrika.

Svensson var gift med Sabina (född Borgström) och de fick fem barn, men två dog i tidig ålder. Barnen Sune, Greta och Tage med respektive, barnbarn och barnbarnsbarn nämns i dödsannonsen i Svenska Dagbladet dagen efter Svenssons död. Och uppmaningen ”I stället för blommor tänk på Bibeltrogna Vänners mission” kan väl gälla också de missionsvänner som så här på 50-årsdagen vill minnas en ledare i Guds rike.

/ErikJA

1 reaktion till “Axel B. Svensson 1879-1967”

  1. Jag minns Axel B Svensson med stor tacksamhet till Gud. Inte minst Axel B.s författarskap i böcker, artiklar och dikter/sånger är värdefull läsning även idag. I Jesu spår är tryggt att vandra, ty de går hem till livets land…Uti hans steg jag vågar stiga… LH 551.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved