Blogg

Missiologi

ELM är medutgivare till eMissio, en elektronisk tidskrift för teologi och mission. Vi har kommit med i det samarbetet genom vårt engagemang vid Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn. Nyligen kom det ut flera nya artiklar med relevans för ELMs missionsarbete. Kika till exempel på artiklarna av qes Mekonnen, rektor vid det lutherska seminariet i Asella, eller hans kollega pastor Felix Vargas vid det teologiska seminariet i Arequipa, Peru. Undertecknad har också bidragit med en artikel om missionsstrategi ur ett ELM-perspektiv. För att läsa artiklarna kan du klicka på direktlänkarna, eller så läser du hela eMissio här. Trevlig sommarläsning! /ErikJA.

Läs mer

Nu har vi avslutat vårt missionsuppdrag i Chiclayo

Nu är vårt missionsuppdrag i Chiclayo avslutat. På flygplanet från Lima kom jag att läsa och fundera över Paulus avsked av de äldste i Efesus och på hans hemresa till Jerusalem, (Apg. 20-21). När Paulus hade sagt detta, föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt, att de inte mer skulle se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet …(20:36-38). … Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, också kvinnor och.

Läs mer

Barnens årskonferens 2018

Under den gångna helgen var det ELMs årskonferens, men inte bara det - det var också barnens årskonferens! Under hela konferensen anordnades barnsamlingar och på lördag och söndag var det program hela dagen. Genom Paulus brev till Efesierna, det första kapitlet, fick barnen blicka in i allt vi får genom Jesus, och förhoppningsvis kunde de ana något av vad det innebär att få ha sin identitet i Kristus. De yngre barnen fick öva på Efs.1:7: ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder.” Kan du den versen utantill? Inne hos de äldre barnen blev det paketöppning. I.

Läs mer

Sänd till tjänst

Så närmar vi oss slutet på ELMs årskonferens 2018. Och vad passar bättre än att avsluta en årskonferens med temat Min identitet i Kristus med att få lyssna till en predikan, att få be och sjunga tillsammans och med att få sända ut nya tjänare i tjänst. Två nya predikanter har vi just fått lägga händerna på och sända ut i uppgiften att vara Guds ords förkunnare. Linus Månsson, Lund, och Anders Ek, Malmö, står nu med som ELMs predikanter och kommer i mån av den kraft Herren ger dem predika och undervisa i Hans ord. God sång.

Läs mer

Gudstjänst

Det är sommar när man kan sitta i en brassestol under en blå himmel och lyssna på en god predikan. Så kan det vara på ELM Syds sommarmöte (tredje helgen i juli) och så kan det vara på tältmöten. Men sällan har det varit så på ELMs årskonferens. Men i dag räcker inte lokalen till för allt folk, och tack vare det fina vädret, så sitter jag och många andra, i ekarnas skugga utanför Solängsskolan. Tack vare de stora fönstren och högtalare är det lätt att vara med i gudstjänsten. Ljuvligt att sitta i ekarnas skugga och.

Läs mer

Fester med gäster

Årskonferensen gästas av ledare från Kenyas evangelisk-lutherska kyrka och från Eritreas evangelisk-lutherska kyrka. Det är inspirerande att lyssna till dem. De har erfarenheter som å ena sidan skiljer sig mycket från vad jag upplevt. Att vara kyrka i Eritrea i dag är är så annorlunda mot vad det är att vara kyrka i Sverige. Och biskop Ocholas från ELCK i Kenya berättelse om en påbörjad försoningsprocess inom en så splittrad kyrka är fantastisk att lyssna till. Och å andra sidan delar vi så mycket: att vara människa, att glädjas åt.

Läs mer

Till de onådda

ELMs årsmöte 2012 antog en vision som bland annat innebar att ELM skulle utreda möjligheten att gå vidare med evangelium till ett onått folk. Och i dag tog årsmötet 2018 beslut om att vi ska gå till Främre Asien. Till ett folk med många miljoner människor som inte hört om Jesus och hans nåd. Bön föregick beslutet. Och på knä kan det förverkligas. Så be med oss om Herrens fortsatta ledning, be att Herren ska förse oss med ekonomi och med arbetare att sända. /ErikJA.

Läs mer

Med Gud och hans vänskap

Det finns en sång som ibland kallats den nyevangeliska väckelsens marseljäs. Det handlar om Med Gud och hans vänskap skriven av Carl Olof Rosenius med musik av Oscar Ahnfeldt år 1851. Denna s ång har sjungits vid de allra flesta (alla?) av ELMs årsmöten sedan bildandet 1911. Den sångens tio verser fick inrama morgonens predikan; fem verser före och fem verser efter. Predikan utgick från Gal. 2:16-20 och ur predikan citeras: ”Gud ingrep och erbjöd en rättfärdighet som Jesus kunde vinna genom att oskyldig bära de skyldigas skuld. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder..

Läs mer

Röster från när och fjärran

ELMs årskonferens 2018 med tema ”Min identitet i Kristus” inleddes redan i går, men i kväll flyttade vi in i Solängskolan i Örkelljunga. I den stora aulan samlades de flesta av oss och i salar på övre våningen pågår barnsamlingar. ELM är en missionsrörelse. Mission handlar om att gå över gränser med ett gott och upprättande budskap. Och det har vi fått göra i mer än 100 år. Att gå över geografiska och kulturella gränser berikar! Vid mötet i kväll har vi lyssnat till afrikanska sånger (på minst.

Läs mer

Stämma

En del ord kan ha många betydelser. Ord som "fil" eller "vind" har mer än en betydelse. Ett annat sådant ord är "stämma". Jag vet inte vilken som är din första association när du hör ordet. Är du körsångare kanske du tänker på en alt- eller tenorstämma, men om du är advokat går tankarna till en stämning inför tinget. Kanske någon tänker på att stämma i bäcken? I eftermiddag hölls stämma på Missionsgården Strandhem. Närmare bestämt en bolagsstämma. Sedan drygt hundra år finns nämligen i ELMs direkta närhet bokförlaget BV-Förlag, ett aktiebolag som därmed inte samlas till årsmöte utan till bolagsstämma. [caption.

Läs mer

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved