Styrelse och nämnder

Styrelsen leder på uppdrag av årsmötet verksamheten

 

Styrelsen har enligt stadgarnas 27 § följande uppgifter:

 

 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa
  anställa och ansvara för personal
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • förvalta Sällskapets tillgångar
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §
 • bevilja medlemskap enligt 7 §
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation
Styrelsen, vald på ELMs Årsmöte 2018

Offentliga protokoll

ELMs årsmöte har beslutat att styrelsens protokoll skall vara tillgängliga för medlemmar. Är du medlem i en av våra föreningar och önskar få protokollet via e-post så kontakta ELMs Expedition. Var vänlig uppge kontaktuppgifter samt vilken förening du tillhör.

Nämnder

MIS (Nämnden för Mission i Sverige)

Per-Anders Einarsson (ordförande), peei@spray.se
Erik J Andersson (tills vidare)
Per Henriksson
Nils Larsson
Jeremia Hector (ersättare)
Lars G Brandt
Elisabeth Wallgren (ersättare)
Miriam Göransson

NUM (Nämnden för Utlandsmission)

Stefan Ekström (ordförande), stefan.ekstrom@elmbv.se
Henrik Birgersson (ersättare)
Bodil Hansson
Erik Arvidssson (ersättare)
Gunnel Gustavsson
Mattias Lindström
Kerstin Johansson
Betty Johannesson
Hanna Ek (ersättare)
Lennart Olofsson (ersättare)
Carlåke Söderlind
Peder Østergård Jensen (ELM Danmark)
Helene Koefoed-Jespersen (ELM Danmark)

Erik J Andersson (adjungerad)
Jonny Bjuremo (adjungerad)
Rakel Smetana (adjungerad)

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved