Styrelse och nämnder

Styrelsen leder på uppdrag av årsmötet verksamheten

 

Styrelsen har enligt stadgarnas 27 § följande uppgifter:

 

 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa
  anställa och ansvara för personal
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • förvalta Sällskapets tillgångar
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §
 • bevilja medlemskap enligt 7 §
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation
Styrelsen, vald på ELMs Årsmöte 2017

Offentliga protokoll

ELMs årsmöte har beslutat att styrelsens protokoll skall vara tillgängliga för medlemmar. Är du medlem i en av våra föreningar och önskar få protokollet via e-post så kontakta ELMs Expedition. Var vänlig uppge kontaktuppgifter samt vilken förening du tillhör. Eller så kan du anmäla dig direkt här.

Nämnder

MIS (Nämnden för Mission i Sverige)

Per-Anders Einarsson (ordförande), peei@spray.se
Erik J Andersson (tills vidare)
Per Henriksson
Nils Larsson
Jeremia Hector (ersättare)
Lars G Brandt
Elisabeth Wallgren (ersättare)
Miriam Göransson

NUM (Nämnden för Utlandsmission)

Stefan Ekström (ordförande), stefan.ekstrom@elmbv.se
Henrik Birgersson (ersättare)
Bodil Hansson
Gunnel Gustavsson
Mattias Lindström
Betty Johannesson
Lennart Olofsson (ersättare)
Carlåke Söderlind
Peder Østergård Jensen (ELM Danmark)
Helene Koefoed-Jespersen (ELM Danmark)

Erik J Andersson (adjungerad)
Jonny Bjuremo (adjungerad)
Rakel Smetana (adjungerad)

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved