Styrelse och nämnder

Styrelsen leder på uppdrag av årsmötet verksamheten

 

Styrelsen har enligt stadgarnas 27 § följande uppgifter:

 

 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa
  anställa och ansvara för personal
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • förvalta Sällskapets tillgångar
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §
 • bevilja medlemskap enligt 7 §
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation
Styrelsen, vald på ELMs Årsmöte 2018

Offentliga protokoll

ELMs årsmöte har beslutat att styrelsens protokoll skall vara tillgängliga för medlemmar. Är du medlem i en av våra föreningar och önskar få protokollet via e-post så kontakta ELMs Expedition. Var vänlig uppge kontaktuppgifter samt vilken förening du tillhör.

Nämnder

MIS (Nämnden för Mission i Sverige)

Per Henriksson (ordförande), per@peronilla.se
Louise Alpner (ersättare)
Lars G Brandt
Jeremia Hector
Bo-Göran Fjällström (ersättare)
Miriam Göransson
Daniel Ringdahl (tills vidare)
Jeremia Hector (ersättare)
Staffan Unosson
Elisabeth Wallgren

NUM (Nämnden för Utlandsmission)

Stefan Ekström, ordförande, stefan.ekstrom@elmbv.se
Mattias Lindström, vice ordförande
Betty Johannesson, sekreterare
Hanna Ek, vice sekreterare, (ersättare)
Gunnel Gustavsson
Erik Arvidssson (ersättare)
Henrik Birgersson (ersättare)
Bodil Hansson
Gunnel Gustavsson
Kerstin Johansson
Milka Kristina Koefoed-Jespersen
Lennart Olofsson (ersättare)
Carlåke Söderlind
Peder Østergård Jensen (ELM Danmark)
Helene Koefoed-Jespersen (ELM Danmark, ersättare)

Daniel Ringdahl (adjungerad)
Jonny Bjuremo (adjungerad)
Rakel Smetana (adjungerad)

Tidningsnämnden

Gunnel Gustavsson, ordförande, gunnel.gustavsson@elmbv.se
Bengt Göransson
Mats Lundin
Maria Nilsson
Emelie Svensson

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved