Missionsgårdar

På kartan finns ELM-BVs missionsgårdar.
Här anordnas till exempel barnläger, konfirmationsläger och bibelskola.

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved