Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Attarps Evangelisk Lutherska Missions-och Ungdomsförening

Lennart Danielsson (ordf)
Boalt 1393
286 92 Örkelljunga
0435-811 39
0435-811 40

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved