Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Evangelisk-lutherska föreningen Hässleholm

Besöksadress:
Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11, Hässleholm

http://www.lutherskamissionshuset.se
Postadress:
ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved