Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Evangelisk Lutherska Föreningen Kristianstad

Fästningsgatan 7
Kristianstad
044-12 18 09

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved