Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Hästveda Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Allan Johansson (ordf.)
c/o Sonaboda
280 23 Hästveda
0451-300 13

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved