Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Hishults Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Gideon Gustavsson

Gideon Gustavsson (ordf.)
Markarydsvägen 18
310 21 Hishult
0430-400 13

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved