Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening

Information: Kontaktperson
Bertil Henriksson, ordf.
042-36 71 55

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved