Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Mala Missions- och Ungdomsförening

Alf Arnoldsson (ordf.)
Lilla Matteröd 3035
280 20 Bjärnum
0451-171 42

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved