Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Snärshults Missionsförening 

Bengt Göransson (ordf.)
Snärshult 5090
280 22 Vittsjö
0451-250 54

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved