Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM-BV,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Tåssjö Missions- och Ungdomsförening

Lärkeröds byaväg 4
266 95 Munka-Ljungby

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved