Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Tyringe Bibeltrogna Vänner

Postadress:
c/o Sonja Persson
St. Torsjö 3201
282 92 Västra Torup
0451-501 30

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved