Vårkampanj 2018 • LTS i Asella!

Studenterna på LTS samlade till lektion .

Insamlingskampanjen våren 2018 gick till Lutheran Theological Seminary (LTS) i Asella, Etiopien.
Arbetet med att ge teologisk utbildning är grundläggande för att den lutherska kyrkan i Etiopien ska fungera.
Här utbildas de präster och evan­gelister som ska gå ut med evan­geliet i sitt hemland som ligger öppet och mottagligt.

Målet för vårens insamling var 80 000 kr men den 30 april hade det kommit in 132 985 kr!

Överskottet går till andra utbildningsinsatser i den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien.

Genom Dina gåvor kan ELM
• Ge fortsatt stöd till seminariet och dess treåriga teologiska utbildning.
• Bistå vid utredning av möjligheten av att kunna ge utbildning på teologie kandidatnivå.
• Hjälpa LTS att fungera som navet för teologisk utbildning inom kyrkan.

Vill du fortsätta ge pengar till ELMs verksamhet finns uppgifter här.

Insamlat 30 april: 132 985 kr

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved