Vårkampanj 2018 • LTS i Asella!

Studenterna på LTS samlade till lektion .

Vårens insamlingskampanj går till Lutheran Theological Seminary (LTS) i Asella, Etiopien.
Arbetet med att ge teologisk utbildning är grundläggande för att den lutherska kyrkan i Etiopien ska fungera.
Här utbildas de präster och evan­gelister som ska gå ut med evan­geliet i sitt hemland som ligger öppet och mottagligt.

Genom Dina gåvor kan ELM
• Ge fortsatt stöd till seminariet och dess treåriga teologiska utbildning.
• Bistå vid utredning av möjligheten av att kunna ge utbildning på teologie kandidatnivå.
• Hjälpa LTS att fungera som navet för teologisk utbildning inom kyrkan.

Insamlingen pågår till och med den 30 april.
Tack för din gåva som du märker med ”LTS”!

  • Plusgiro: 5 58 43-7
  • Bankgiro: 476-1144
  • Swish: 123-495 65 95

Målet för vårens insamling, 80 000 kr, är uppnått men det går bra att fortsätta skänka pengar. Överskottet går till ytterligare undervisningsinsatser och till kyrkan i Etiopien i stort.

Insamlat 5 april: 123 535 kr

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved