546

Dags för styrelsesammanträde. ELM-BVs styrelse möts för 546e gången. (Fast  det kanske finns några telefonmöten med i statistiken.) Från Stockholm i norr till Lund i söder har ledamöter rest till Strandhem, och Vännäs är anslutet på HangOut.

Ordförande Gunnar Davidsson inledde mötet med att läsa inledningen på Johannesevangeliet, varpå följe en stunds bön. Och sång om Jesusnamnet. Kan man börja en samling på bättre sätt?

Från Bibel och bön, till tjänstgörande ersättare och kompletteringar av dagordning: På ett sätt ett tvärt kast från andligt till byråkratiskt. Men samtidigt, o att Herren ville leda oss i alla diskussioner, i varje beslut.

Nu har jag varit föredragande under några punkter. Då är det inte så lätt (eller ens rätt) att blogga samtidigt. Men vi har talat om ekonomi. Positivt är att gåvor från enskilda, alltså det du gör hemma vid internetbanken, via swish, etc, ökade under 2015. Fortsätt så. Andra inkomstposter har minskat…

Ett förslag jag tagit fram för normalstadgar för ELM-sammanslutning respektive ELM-förening har vi samtalat om. Min ambition är att göra det lätt att bilda en ny ELM-gemenskap. Då kan en sådan sak som enkla stadgar vara en hjälp.

Några arbetsordningar och PM har vi också gjort mindre ändringar i – det gäller NUM, MIS och ordning för predikantkallande. Nu fortsätter vi med riktlinjer till nämnderna för arbetet inför 2017.

En kort kaffepaus. Och så mötte man fler härliga människor – rakt över korridoren, i Cornelius lärosal sitter ELUs styrelse i sammanträde. I morgon ska vi ha ett arbetspass tillsammans.

Nu talar vi om en del kommande evenemang. Christer Unosson (ordförande i ELM Syd) är adjungerad till ELMs styrelsesammanträden, och informerar lite inför sommarmötet (Strandhem tredje helgen i juli – missa inte det! Temat i år är Ett folk på väg) och en ny idé kring detta. Spännande!

Om allt kan jag inte skriva…

Men vi hoppar raskt till årsmötesplaner. ELMs årsmöte – eller borde vi kalla det årskonferens – 2016 ordnas i Ängelholm 3-5 juni. Missa inte det, heller! Men vi talar också om framtida årsmöten och hur det blir mer intressant att samlas till ELMs årsmöte. År 2017 lutar det åt huvudstaden.

Nu bryter vi för nattvila med läsning av Ps 1.

Lördag morgon: Grått och vått utanför, men inne i Sjöcronas sal på Strandhem är det ljust och varmt. Styrelsen ägnar första delen av förmiddagen åt samtal kring vision – hur och i vilken riktning vill vi leda ELM? Andra halvan av förmiddagen ska vi sedan träffa ELUs styrelse. Sådana möten är viktiga och värdefulla.

 

/ErikJA

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved