Ljud och bilder från årskonferensen 2017

Fredagen den 2 juni

 

18:30 Kvällsmöte – Mission i utlandet

Tema: Gör hans gärningar kända bland folken” Jes 12:4

 

Ordförande Henrik Nilsson inleder årskonferensen.

Predikan av Jan-Tore Olsen

Jan-Tore Olsen från Norge predikar.

Missionsinslag från Peru

Predikan av qes Mussie Alazar, President EELC, Etiopien (Två delar)

 

qes Mussie Alazar predikar. Jonny Bjuremo tolkar.

 

Lördagen den 3 juni

 

08:30 Bön för dagen

Registrering i röstlängd

09:15 Inledning och sång

Tema: ”Du var vred på mig – men du tröstar mig” Jes 12:1

Predikan av Henrik Nilsson

Henrik Nilsson predikar innan årsmötet börjar.

10:00 Årsmötesförhandlingar

Lars-Göran Brandt, vice ordförande och Christer Unosson, ordförande vid årsmötet.

12:30 Lunch på Gränden

13:30 Årsmötesförhandlingar

15:00 Gatuevangelisation med ELUs Malmöteam

Sker parallellt med förhandlingarna. Alla konferensdeltagare är välkomna att delta.

18:30 Festkväll på Piperska muren (karta)

Festkvällen på Piperska muren bjöd på tal, musik, intervjuer och mycket god mat.

Tema: ”Jag skäms inte för evangeliet” Rom 1:16-17

God mat, gemenskap, sång och musik

Predikan av Jan-Tore Olsen

 

Intervju med qes Dawit Tufa

Intervju med ELUs Malmö-team

Intervju med Arvid Birgersson

Intervju med Jens Lunnergård

 

Söndagen den 4 juni

10:00 Bön för dagen

 

Konferenskören

10:30 Högmässa i Roseniuskyrkan (Fyra delar, något förkortad)

Tema: ”Anden och det omformande Ordet”

Texter för pingstdagen: Apg 2, Joh 7:37-39, Jes 12

Officiant: Rune Imberg

Rune Imberg

Predikant: Daniel Ringdahl

Daniel Ringdahl

12:30 Lunch på stan

14:00 Eftermiddagsmöte – Mission i Sverige

Tema: ”Här står jag och kan inget annat!” – Lutherskt mod i evangeliets tjänst

Predikan av Jan-Tore Olsen

Hela ELM lovar Herren – information om sångboksprojektet av Anders Andersson

Anders Andersson, medlem i gruppen som arbetar med sångboksrevideringen.

Kortföredrag om Sverige-mission: Fredrik Smetana

Daniel Ringdahl

Fredrik Smetana

15:45 Fika på Gränden 

16:30 Friluftsmöte i Humlegården (Två delar)

Tema: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick!” Joh. 7:37

Predikan av Jonny Bjuremo

Sång och musik

Parallellt med friluftsmötet pågår gatuevangelisation med ELUs Malmöteam

17:30 Middag på stan

19:30 Filmvisning: ”Luther” i Roseniuskyrkan

 

Måndagen den 5 juni

 

08:30 Bön för dagen

09:00 Inledning: En främmande rättfärdighet – Fredrik Smetana

09:30 Reformationen – att söka sina rötter – Magnus Persson (Fyra delar)

Magnus Persson från församlingen United i Malmö

10:30  Fika på Gränden

11:00 Bibelläsaren som förändrade världen – Rune Imberg (4 delar)

Om Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare

Rune Imberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 Lunch på stan

13:30 Kortföredrag

Reformation och mission – Erik J Andersson

Luther och överheten – Daniel Ringdahl

Luther och kallelsen – Peter Henrysson

14:30 Paus

14:45 Panelsamtal: ”Hur förvaltar vi det lutherska arvet i ELM-rörelsen i dag?” (Två delar)

I panelen sitter representanter från ELM Riks, ELM Nord, ELM Syd och ELU.

Moderator: Peter Henrysson

 

 

15:30 Fika på Gränden

16:00 Avslutningsmöte

Tema: ”Han är mitt ibland er” Jes 12:6

Predikan av Erik J Andersson

Sång och musik

Sändningsord av Henrik Nilsson

 

 

 

 

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved