ELMs årskonferens 2021

VÄLKOMNA PÅ ELMs ÅRSKONFERENS 2021!

 

Vi är helt och hållet beroende av Guds nåd. Det är lätt att glömma bort det när allt går som det ska, men pandemin har påmint oss om hur lite vi själva kan styra över. Men i vår otillräcklighet är Herren Jesus densamme och han kallar varje människa till att vända om och sätta sitt hopp och sin tro till honom.

Till denna uppgift har Gud också kallat ELM, våra föreningar, församlingar och våra medlemmar. Evangelium ska nå nya människor med Guds löften om liv och förlåtelse genom tro på Jesus Kristus. Det är inte en tung uppgift. Vem kommer inte med glädje berätta för andra om när vaccinationerna verkligen kommer igång och vilken skillnad det kommer göra! Så mycket starkare och viktigare är Guds vaccin mot synd och död.

I Guds kraft och på Guds uppdrag får vi nå ut med evangelium till våra medmänniskor.

PROGRAM

 

TORSDAG

TEMA: Mission i världen

18.30             Kvällsmöte
Välkomsthälsning: Henrik Nilsson

Inslag EELC-ELM 100 år

Predikan: ”Gör hans gärningar kända bland folken!” 1 Krön.16:7-36
Thor Fremmegård

Panelsamtal om utlandsverksamheten från Etiopien till Främre Asien

Kollekt till ELM

 

FREDAG

TEMA: Till Sverige

Seminarier via Zoom


10.00             Lärjungaskap i praktiken – Magnus Hagström

14.00             Syndafall och självbild: är “syndare” = “kass”? – Thor Fremmegård

16.00             Att rusta föräldrarna – ELU

18.30             Kvällsmöte
Predikan: ”Men ni är ett utvalt släkte…” 1 Petr. 2:4-10 Erik J Andersson

Inslag från Framtidskommissionen

Kollekt till ELM

 

LÖRDAG


8.15               Registrering av röstlängd

9.00              Inledningsmöte
Predikan: ”Var inte rädd eller förfärad” Jos. 1:1-9 Mattias Lindström

09.45            Årsmötesförhandlingar
Kaffe
Kollekt till ELM

12.00             Lunch

13.00             Årsmötesförhandlingar
Kaffe

17.00             Beräknad sluttid

 

SÖNDAG


10.00             Gudstjänst
Tema:            Nå med glädje!

Predikan: ”Löftet gäller alla.” Apg. 2:22-41

Kollekt ELM

12.00             Lunch

13.30             Avslutningsmöte

Tema: Mission i hemmet

Predikan: ”Hör Israel” 5 Mos. 6:4-9 Daniel Engelbrekt

Sändningsord: Henrik Nilsson

Kollekt till ELM

 

PRAKTISK INFO


I år, även som förra året ser det inte ut som att vi kommer att kunna genomföra en fysisk årskonferens som vi önskat och hoppats på.
Vi kommer därför att återigen ha en digital årskonferens. Konferensen kommer att sändas från ELM Örkelljunga.

Seminarier och årsmötesförhandlingar kommer att hållas via zoom. Övriga möten kommer att sändas via ELMs youtubekanal.

Kallelse och handlingar till årsmötet kommer att skickas ut under april månad. I samband med det kommer också information om digitalt deltagande att skickas ut.

Varmt välkomna!

 

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved