Aktuellt från sångboksprojektet

Det närmar sig…
2020 ska ELMs nya sångbok vara klar och ambitionen i sångbokskommittén är att det ska bli så. Här berättar de om vad som hänt hittills, vad som
pågår just nu och vad som ska hända framöver. 

Detta har hänt…
År 2004 inkom en remiss till ELMs årsmöte om att förnya Lova Herren för att göra den mer tillgänglig för kommande generationer. Efter beslut att anta utmaningen utsågs en kommitté som påbörjade arbetet 2005 och presenterade en rapport till styrelsen med förslag på förnyelsearbetets utformning. Som en remiss kom Den nya sången ut 2010 med 177 förslag på nya sånger som skulle kunna vara med i en ny sångbok. Nästa etapp tog vid, där kommittén fick i uppdrag att revidera de Lova Herren-sånger som föreslås vara kvar i den kommande nyutgåvan och att bestämma vilka andra sånger som ska tas med.

Nya sånger
Utifrån projektbeskrivningen från ELMs styrelse har sångbokskommittén tagit fram förslag på nya sånger som skulle kunna ingå i den nya sångboken. Dessa sånger finns varken med i Den nya sången eller Lova Herren. Vi har i urvalet av dessa sånger sökt sådana sånger som har ett modernare tonspråk och som i den meningen skulle kunna komplettera dessa två sångböcker. Några sånger har översatts från engelska, danska och norska.

Sångerna har nu varit ute på remiss samt genomgått en teologisk granskning. Nu ska vi gå igenom de synpunkter som kommit in och efter en samlad bedömning göra ett urval. Vi räknar med att upp till 50 av sångerna i denna remissutgåva kan bli aktuella att ta med i den nya sångboken.’

Den nya sången
Från Den nya sången (DNS) ska minst ett 50-tal sånger tas med i den nya sångboken. DNS är mycket uppskattad och det har kommit in många önskemål om sånger från DNS som man vill ska ingå i den nya sångboken. Det kommer att bli svårt att hålla det föreslagna antalet!

Dagsläget
Slutförslaget är nu ute på remiss till berörda organisationer.

Under tiden

  • pågår renskrivning av noter, ackord och text parallellt med arbetet att söka rättigheter för att få ge ut sångerna.
  • upprättas register över upphovsmän, kyrkoårsregister, versregister, ämnesregister med mera.
  • förbereds en app med sångboken.

Fortsätt be för oss och för sångboksprojektet!

Vi ser fram emot att få presentera en ny sångbok med fina melodier och harmonier, med texter som möter oss med nåd och förlåtelse i Jesus Kristus, ger hopp för evigheten och mening och förståelse åt livet här på jorden.

Anders Andersson, för sångbokskommittén.

Utöver Anders Andersson består sångbokskommittén av: Karna Arvidsson, Johan Åström och Jan Henriksson.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved