Annorlunda födelse

Annorlunda födelse

Också jag vill önska alla bloggläsare god jul. Jag gör det med en julpredikan om en annorlunda födelse. Det är ett mycket längre blogginlägg än jag brukar skriva. Kanske orkar du inte läsa. Då vill jag i alla fall säga: Guds blev människa. Den levande Guden vet – av egen erfarenhet – vad det är att vara människa. Det är ett skäl för att ha förtroende för Honom, för att våga vända sig till Honom och tro att Han förstår. Julen handlar om att Gud kom till oss!

Annorlunda födelse – en julpredikan

Inledning:

Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (Mika 5:2)

Profeten Mika profeterade 700 år före Jesus’ födelse om att det skulle komma en härskare från Betlehem. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Vem är det Mika talar om? De budskap Guds profeter fick frambära hade ibland flera betydelser. Ofta en som låg nära i tiden, eller kanske till och med var en beskrivning av profetens samtid, men samtidigt vävde Herren genom profeterna en förunderlig väv. Själva historiens gång med dagar, månader och år är som varpen i vävstolen. Men på tvärs löper de olika inslagen som bildar mönster. Ett enda inslag är ingen egen bild – men för den som läser Herrens ord växer bilden fram. Och i den biblsika väven bildar profetorden om den kommande Messias en så klar bild av Honom – av Herren som är både Härskare och Tjänare, en lidande tjänare.  Och här har vi Mikas inslag i väven: Betlehem – därifrån skulle Han komma. Och så det förunderliga: Den skulle födas som fanns före allt. Hans ursprung är från evighetens dagar.

För en jude var det en svindlande tanke. Ja, det var nog näst intill otänkbart att Gud skulle bli människa. Det är det vi ska stanna inför idag. Att Gud blev människa!

Text Joh 1:1-14

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

1. Varför berättar Johannes så annorlunda om Jesus’ födelse?

Lukas är den av evangelisterna som talar utförligast om förhållandena kring Jesus’ födelse. Man kan fundera över hur vårt julfirande skulle sett ut om vi inte hade haft Lukas’ evangelium att läsa. Men endast en kort stund ska man tänka kring sådant, eftersom Gud har en plan med sitt Ord och vad som hör till Skriften. Det är alls inte en händelse, och heller inte mänskliga beslut som ligger bakom vilka skrifter som utgör Bibeln. Och det finns många andra texter som utger för att vara äkta vittnesbörd om Jesus’ barn- och ungdomsår. Men de har aldrig blivit lästa i Kyrkan. De har aldrig hållits för Guds Ord. I bästa fall är de legender och fromma uppbyggelsetexter, i värsta fall är de förfalskningar. Men det Lukas berättar om Jesus’ födelse kan vi både lita på fullt ut och tacka Gud för. Han låter oss inte sväva i ovisshet om Jesus’ ingång i denna värld.

Också Matteus berättar något. Ibland tänker vi att Lukas går tillbaka på Marias vittnesbörd och Matteus på Josefs. Så kan det vara, men vi vet inte. Men Matteus ger några andra pusselbitar än Lukas, och de båda stärker varandras skildringar.

Markus’ evangelium startar när Jesus nått vuxen ålder. Inget om födelsen, men kanske ändå en liten länk till Johannes’ evangelium. Markus 1:1 låter: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Första ordet är ”början, begynnelse” . Så börjar också Johannes – men han drar ut linjerna mycket mer och börjar I begynnelsen.

Om Lukas sätter in Jesus’ födelse i historien genom kopplingen till kejsar Augustinus och andra händelser i samtiden, och Matteus sätter in Jesus’ födelse i sin judiska kontext och tradition, så får vi hos Johannes en… kosmisk, universell, en evighetsskildring av det som sker. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan genom honom har inget blivit till som är till.

Tanken svindlar när vi försöker ta in det Johannes säger. Berättelsen om barnets födelse i Betlehem kan vi lättare ta till oss – för den är så konkret. Även om också den bär på inkarnationens mysterium. Kära vänner – låt oss aldrig tro att vi helt förstått detta hur Gud blev människa. Det är ett mysterium, som samtidigt är en så konkret och verklig händelse att det håller att bygga sitt liv på att Han blev människa.

Men varför berättar Johannes så högtravande? För många människor idag är den stora frågan när det gäller Jesus om han verkligen var Gud? Kan en människa vara gudomlig? Håller Jesus? Stämmer det han säger?

Men för en jude för två tusen år sedan var det provocerande att Gud skulle kunna bli människa. Och för många greker var tanken på Jesus’ gudomlighet lättare att ta in än den på hans mänsklighet.  Det är väl samma sak kanske du tänker om Jesus var Gud eller om Gud var Jesus. Men inte riktigt.

För juden var den grundläggande bekännelsen: Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. (5 Mos 6:4) Han var en, och han var Gud. Det säger Johannes också: Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Ordet är ju Jesus. Och Han var inte något annat än Gud. Han var Gud – från begynnelsen. På grekiska börjar Johannes evangeliet och 1 Mos likadant, precis som på svenska.

Det första Johannes lyfter fram är alltså att Jesus var Gud – och sedan kommer det – men först ytterligare några verser som befäster Ordets höghet följt av profeten Johannes vittensbörd, sedan:

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. (v 9)

Här är Jesus på väg in i världen på ett nytt sätt – sedan begynnelsen har Han varit med. Men nu kommer ljuset på nytt in i världen.

Men tragiken – som Johannes brottas med, som Paulus brottas med (Rom 9-11) och som så många har brottas med är att det judiska folket inte tog emot honom. Guds utvalda folk valde bort Honom när Han kom närmre än någonsin förut. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom

2. En annorlunda födelse

Ett lite enklare svar på frågan om varför Johannes berättar annorlunda om Jesus’ födelse är förstås att det var en annorlunda födelse. Det är det förstås hos Lukas och Matteus också. Men vi kan stanna inför vad Johannes stryker under.

  1. Först det vi redan sett: Identiteten på den som föds skiljer sig från alla andra födslar. Det är Gud som låter sig födas som människa. Det är inte Jesus Vem-som-helst-sson som föds. Det är Jesus Guds son. (Här behövs liksom ingen mellannamnsinitial för att särskilja honom från mängden.)
  2. För det andra: Genom födelsen antog han en mänsklig natur. Och Ordet blev kött. Det betyder precis som det låter. Gud blev människa med en mänsklig kropp – kött. Muskler och ben, nerver och blodkärl, hår och naglar, mjälte och lungor. Människa. Förstås antog Han också mänskliga sinnen, känslor, tankar osv. Helt och håller människa. 100 % human.
  3. För det tredje: Han bodde bland oss. Det finns många djupa teologiska utläggningar om detta begrepp. Han tältade bland oss översätter en del, och drar kopplingar till tabernaklet i öknen. That’s fine. Men först och främst betyder Han bodde bland oss ungefär ”Han bodde bland oss.” Identifikation, närhet, Han vet hur det är att vara människa.
  4. Och det fjärde, en annorlunda födelse för att, han var full av nåd och sanning. Det har inte kunnat sägas om något enda människobarn som födds tidigare – eller därefter. Ett litet barn kan se oskyldigt ut, och i någon bemärkelse kan man tala om det så, men varje människa som föds är smittat av mörkret. Därinne finns redan skuld och synd. I det lilla barnet finns potentialen att bli en Hitler. Det finns också i dig och mig… Men hos den som föddes i Betlehem, hos Honom fanns bara ljus och renhet. Han var full av nåd och sanning.

Så långt om Jesus’ annorlunda födelse. Den firar vi varje jul – och kan göra det frimodigt och med stor glädje. För Herren kom till oss. Han gjorde så att säga resan vi aldrig kan göra.

3. En till annorlunda födelse

Men så finns i Johannes första kapitel en födelse till. Vi har läst också om den i texten. Jag läser igen verserna 12-13:

Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Vi har redan sett att alla inte tog emot Jesus. Men här talas det om dem som gjorde det. Åt dem gavs rätten att bli Guds barn. Han som kom med nåd och sanning kom för att tas emot.

Plötsligt står vi inför inkarnationens mysterium, vi ställs inför fullbordat faktum: Oavsett om vi förstås eller inte hur det gått till så står Han nu framför oss. Barnet i krubban är Guds enfödde Son – Hans ursprung är före tiden – men nu är Han i tiden och står framför dig med frågan: Vill du ha mig?

Du kanske kommer med protester. Inne i dig vet du att du inte kan ta emot någon som är full av sanning – för i dig är det mörkt. Där finns lögnen. Där finns mörkret. Där finns en tron och på den sitter redan någon annan. Det kan vara tidsandan eller vår samtids politiska agenda. Det kan vara begäret efter pengar, efter makt eller efter sex som styr ditt liv. Det kan helt enkelt vara ditt ego som sitter på tronen. Klädd i fromma kläder eller nersölad skamliga trasor – det spelar faktiskt mindre roll.

”Jag kan inte ta emot dig.” Kanske vill du egentligen? Kanske tänker du: ”Jag skulle vilja våga tro. Om jag bara litade mer på Gud – då skulle det hända något i mitt liv.” Eller ”Om jag bara kunde få ordning på mitt böneliv.” Eller ”Om jag bara kunde bryta med den eller den synden, om jag bara kunde…”

Kära vän: DU KAN INTE! Det är det evangelium handlar om. Dem som kallas Guds barn är inte födda av köttets vilja eller någon mans vilja. Du kan aldrig göra så julfint i ditt inre att du blir klar att fira jul. Om du så adventsfastar och julstökar år ut och år in så är du aldrig beredd att ta honom emot. Det är Han som kommer till dej med en ny födelse. Och det är inte Jesus som föds – utan det är Du som föds på nytt in i Hans rike.

Rätt att bli Guds barn hette det. Är det en symbolisk beskrivning av en relation. Nej, det är en verklig födelse. En annorlunda födelse – javisst – men vi har ju lärt oss av Jesus’ födelse att det finns annorlunda födelser. Det fick Jesus undervisa den lärde Nikodemus om (i Joh 3). Här talas om en ny födelse till att bli Guds barn. Det är inte en adoption – Gud tar dig inte till sig – då hade allt det där mörkret inuti dej varit ett problem. Men Han föder dig på nytt. Nytt liv – som inte präglas av det gamla. Det är en annorlunda födelse.

Hur skall detta kunna ske? Det beror på att Ljuset kom till världen, och trots att de flesta inte tog emot honom, trots att mörkret så ut att segra när den Enfödde Sonen blev den lidande tjänaren och led och dog på en skamlig, fruktansvärt sätt. På ett kors utanför stadsmuren. Trots allt det vann Ljuset över mörkret, för Han som var full av nåd och sanning tog mörkret och människornas synd på sig och vann i sin död den seger som gav Honom möjlighet att ge barnarätten åt vem Han ville, alla dem som tror på Hans namn.

Du kan i denna juletid svara Honom. Du kan svara ”ja” när Han står där framför dig och frågar ”Vill du ha mig?” Du kan svara ”ja” för att Han redan vunnit dig och sagt – inför hela universum – jag vill ha dig.

Amen.

1 reaktion till “Annorlunda födelse”

  1. Tack Erik för denna julhälsningen! Och vi önskar Dig och familjen en välsignad jul i Jesu namn! Vi önskar Dig välsignelse och vishet i Dina viktiga uppgifter också i det nya året 2012!
    Ingrid och Arthur

Lämna ett svar till Ingrid och Arthur Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved