Blogg

Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.

14

jan

ELM-BV arrangerade medarbetaredagar för anställda i ELM-sfären 11-12 januari på Åhus. Vi var samlade under temat: ”med nåden som drivkraft” och missionsledare Erik och missionssekreterare Rakel undervisade om olika delar av detta stora tema. Det var gott att ha ett sådant tema i uppstarten av ett nytt arbetsår och jag tror många med mig tog med sig intryck av nådens storhet, dess helt avgörande karaktär för kristenlivet och hur det formar min syn på människorna runt mig. Framför allt blev perspektiven igen riktade där de ska vara, på Kristus och hans verk för oss, istället för på oss själva, vår tjänst eller något.

Läs mer

En ”logisk” gud, dystopi och Hopp…

27

nov

Under samtal den senaste tiden har det blivit klart för mig hur muslimers trosliv förhåller sig till en allt mer ”logisk” gud. Allahs transcendens och absoluta enhet är inte något unikt för muslimers trosliv utan bekräftas i islams troslära, framförallt i den centrala dogmen tawhīd. Allah är inte Tre-en, utan én enda, upphöjd och inte nära. Man möts av kommentarer av typen: ”Om du inte kan förklara din Gud på ett logiskt sätt, kan jag inte tro på honom.” Det verkar för mig som att Allah är en gudom som färgas något av "gammaltestamentliga färger",som är hög och upphöjd,men som i stor grad för de.

Läs mer

Bråttom, snö och div..

05

nov

Nu har vi fått 3-4 cm nysnö och Fridhem är väldigt vackert i kvällsljuset på vintern.... (ni norrlänningar vet iaf. vad jag menar) Det sänker sig en slags frid över allt när snön lägger sig och Sofia Karlsson sjunger så fint på örat... Ögonblicket hade kanske varit ganska poetiskt om hantverkaren i rummet bredvid hade "stannat upp" som jag, istället för att ta sig för att såga just utanför min dörr och slipa på andra sidan väggen, bägge delar inte så isolerade som jag trodde. Den sista veckan har jag "rannsakat" mitt liv utifrån en formulering som jag hittade på nätet mitt i läsningen om nya.

Läs mer

Bön, förbön, för-bön

20

okt

Jobbar med foldern inför ELMs bönevecka som kommer under andra veckan 2015. Tänker hur centralt bönen är och måste vara för vårt arbete och hur länge ELMs mission har varit buret av bön från stödpersoner runt om i vårt land och ut över världen. Det väcker tacksamhet och eftertanke, en för-bön som vi nu ser frukter av. Tänker tillbaka på de besök till kulturer där bönen intar en helt annan plats, speciell på tiden i Henanprovinsen i östra Kina där bönen startade tidigt varje morgon, minst två timmar före frukost och dagens andra aktiviteter. För oss västerlänska individualister var det något märkligt att sitta.

Läs mer

”Microheterogenization”

14

okt

Hur ser vi på subkulturer i vårat samhälle? Individer i olika subkulturer vill ibland definiera sig själva i kontrast mot det etablerade samhället och de värderingar som den större kulturen har, detta kan också speglas över på det andliga området. Australiensaren Alan Hirsch skriver i sin bok The Forgotten ways om ”microheterogenization” eller mer enkelt uttryckt: ”sub-kulturalisering” och påpekar att vi i ett senmodernt samhälle kan observera att kulturen inte bara svänger och byts, utan även att kulturen bryts ner och fragmenteras. Kvar finner vi olika grupper som inte längre bara definieras utifrån ett försanthållande av en metanarrativ (religiösa grupperingar, politiska ideologier,.

Läs mer

Intryck från London, del II

29

sep

Efter alla olika församlingsbesök i London var det kanske ändå besöket till St Pauls Shadwell som markerade sig tydligast i ”planteringsdynamik”. Deras vision centrerar sig mkt omkring: ”making disciples, planting churches, and transforming communities”. Denna kyrka planterade ”aggressivt”, t ex två nya kyrkor på en vecka (!!), men talade samtidigt också om utmaningar med att sända många av de ledande och aktiva i församlingen iväg. Det uppstod ett slags vakuum. Församlingen behövde ”vila” och ”fördjupa sin kultur”, dvs. igen påminnas om varför de är kyrka (evangeliet) och vad de är kallade till att vara i öst-London (mission). Dock hördes ingen klagan, utan.

Läs mer

PNP Strandhem

24

sep

Årsmötets beslut om att nå svenskar med evangeliet genom nyplantering fick mer konkretisering på Strandhem i helgen som gick. Under lördagen 20/9 var vi samlade till en inspirationsdag för vårat inrikesarbete med nyplanteringar; ”På Nya Platser, färdiga, gå!” Det var ett fint gäng som mötte upp på Strandhem en fin höstlördag, glädjande var också att styrelsen och elever och personal vid Strandhems bibelskola prioriterade att vara med på dagen. Dagen blev en fin mix av inspiration, missionsnöd och information. Erik J Andersson inledde dagen med att skissera situationen i dagens Sverige där 2-3 % av befolkningen aktivt söker en gudstjänst på en vanlig söndag..

Läs mer

Intryck från London 1: ”Transforming society”

16

sep

Under helgen deltog jag i en resa till London för en gäng svenska församlingsplanterare. Vi besökte olika anglikanska församlingar och pratade med ledare/företrädare för nyplanterade och planterande kyrkor – otroligt spännande och givande! Under helgen slogs jag av den anglikanska kyrkans förankring i det samhälle som man är kyrka i/för. Som alla storstäder har London har sin del av socioekonomiska och demografiska utmaningar. Detta är inte något man suckar eller klagar över. Man distanserar sig heller inte från nöden, utan man möter den och försöker hjälpa. Det som slog mig var hur samhällsengagemanget som kommer av evangeliet kom till uttryck i såväl vision som.

Läs mer

Årsmöte – lördag

31

maj

  Mitt första årsmöte i ELM. Sitter med många intryck. Det har varit en lång dag med många mänskliga möten, skratt och positivitet, men också allvar, nöd och kall. Jag, som inte hade varit med förut, visste inte helt vad jag skulle förvänta mig av en dags förhandlingar. Nervositeten inför att presentera sin första verksamhetsplan och föra styrelsens talan gjorde att en del intryck susade förbi, men dagen förflöt i en positiv och framåtriktad anda. Föreningen i Kristianstad bidrog verkligen till att årsmötet fick en fin inramning med mat, kaffe och service och Herren själv gav oss ett fantastiskt väder. En hel del viktiga ärenden.

Läs mer

Hopplöshet och ”ett levande hopp”

20

maj

Man kan ibland bli smittad av den hopplöshet som vi möter och ser runt oss: - En elev på skolan som sammanbitet (igen) berättar om ett överhängande utvisningsbeslut - "hem" till ingenting, "hem" till gatan. - En man jag inte sett förut som berättade om problem i familjen, som våndades över konsekvenser och inte såg vägen ut. Mitt i förberedelser inför årsmötet, som jag ser fram emot, möter jag människor som har det svårt på olika sätt. Då får jag möjlighet att visa på ett hopp som är oberoende av livets svängningar och situationer. Jag kan få vara en "hoppets agent" mitt i livet, med.

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved