Blogg

Boken som skapade vår värld – del 2 (Vishal Mangalwadi)

20

jul

Frågan om huruvida kristen tro och lära har påverkat framväxten av det moderna Sverige blir mer och mer aktuell. För den som fäster vikt vid tankens betydelse för kulturens utformning – och inte endast materiella faktorers – kan svaret vara självklart jakande. Men hur har det gått till? Hur kan vi se och förstå hur kristendom utgjort det fundament på vilket Sverige – och den västerländska civilisationen i stort – vilar? Det framträder tydligast i mötet med främmande tänkesätt och kulturer. Det ateistisk-materialistiska synsätt och tänkande som i dag dominerar i vårt land, skapar en kontrast som blir alltmer påtaglig för den.

Läs mer

Boken som skapade vår värld – del 1 (Vishal Mangalwadi)

15

jul

Att reformationens påverkan har varit stor över hela linjen på Europa och dess historia är uppenbart för många. Men att det också är reformationen som utgör avstampet för den nya tiden och präglar europeiskt liv ända in i våra dagar är mindre ofta erkänt. Den saken kan en icke-europé kanske vara mer öppen för och lättare bli varse än vi infödda européer. Indiern Vishal Mangalwadi har skrivit en bok i ämnet, The Book That Made Your World – How the Bible Created the Soul of Western Civilization (2011), som således driver tesen att Bibeln har format vår västerländska värld och skapat.

Läs mer

Bilbo, Potter och Barrs

13

dec

Igår var det premiär för J.R.R Tolkiens Bilbo på biograferna i Sverige. Filmen (The Hobbit) handlar om hur det var innan händelserna i Sagan om ringen-trilogin tar sin början. Själv är jag inte någon större entusiast för att leva mig in i de fantastiska världar som Tolkien, C.S. Lewis - och senast J.K Rowlings - fört de hugade in i, men övriga familjemedlemmar är desto mer hänförda - så jag ställer upp när det nu är dags. Och  intresset för filmatiseringen av de kristna brittiska författarnas episka verk - utanför vår familj - är inte att ta fel på. Artikeln om Harry Potter.

Läs mer

Hela artikeln ”Herrnhutismen i Herrnhut och norra Skåne” finns på hemsidan

11

nov

Det var en liten missräkning att vi inte kunde publicera hela den artikel av Börje Karlsson med titeln "Herrnhutismen i Herrnhut och norra Skåne", som finns med endast i form av del 1 i det nyutkomna nr 2-2012 av Begrunda. Del 2 kommer att publiceras i nr 1-2013 som utkommer först i maj nästa år. Som plåster på såren för den som gärna ville läsa fortsättningen redan nu, har vi lagt ut hela artikeln på nätet. Den återfinns på Till Liv/Begrundas hemsida (i "Begrundas arkiv"). Peter Henrysson, redaktör för Begrunda.

Läs mer

Selander om ID och Gustavsson om bibelsyn m.m. på nätet

11

nov

I novembermörkret har vi lagt ut två nya utvalda artiklar ur Begrunda på hemsidan, www.tillliv.se. De är hämtade ur nr 1-2012 och båda skrivna av lärare på Credoakademin i Stockholm, Mats Selander och Stefan Gustavsson. Selanders artikel handlar om vad Intelligent design är för något och dess bakgrund, "Intelligent design - en vetenskaplig revolution som kom av sig?". Gustavssons bidrag är en skriftlig version av ett föredrag som hölls i samband med ELM:s hundraårsjubiléum 2011, "Tankar och råd till ELM 100 år". Stefan Gustavsson medverkade tillsammans med flera andra vid en temadag om bibelsyn i slutet av oktober 2012 i Örebro, som.

Läs mer

Nya utvalda artiklar på Begrunda-sidan och mera ID

05

sep

I slutet av augusti hade vi tidningsmakare och tidningsnämnden vårt årliga stora möte. Det är alltid lika roligt att träffas, samtala om gemensamma angelägenheter och höra vad som hänt sen sist. För Begrundas del hade vi i redaktionsrådet möjlighet att tala om innehållet i höstens nummer (utg.dag 1 nov) och vad som skulle kunna vara med i nr 1-2013. Det är gott att det är många som kan tänka sig att bidra med artiklar. Vi fick också en pratstund med ansvarig utgivare och med redaktionen för Till Liv. När vi skildes åt till lördag lunch (26.8) kunde vi konstatera att flera av.

Läs mer

Till alla läsare (Begrunda-nytt)

10

jun

Jag blev glad att tillsammans med Till Liv nr 6-2012 få Begrunda nr 1-2012 i brevlådan – även om jag redan läst (och redigerat) alla artiklarna. Men eftersom detta nummer – på grund av oförutsedda händelser – kom en månad senare än vanligt var det gott att se att det faktiskt blev tidning av denna gång också. Den som har fått tidningen kan ha hunnit både bläddra i den och se vad som kan vara av intresse att läsa när mer tid finns för läsning i sommar. Kanske fanns också någon artikel som genast blev skummad eller läst. För den.

Läs mer

Begrunda nr 1-2012 först i juni

02

maj

I dagarna kommer ett nytt nummer av Till Liv (nr 5) i brevlådan till prenumeranter. Den som prenumererar även på Begrunda får denna gång vänta en månad på nr 1-2012, vilket jag beklagar. Viss kompensation för den saknade tidningen kommer Till Liv att utgöra, eftersom maj-numret är tjockare och mer innehållsrikt än vanligt. Om Gud vill, kommer Begrunda att komma ut i början av juni tillsammans med en något tunnare utgåva av Till Liv än vanligt.   Det kommande numret av Begrunda kommer att innehålla en artikel om kyrkan av Lars-Åke Nilsson, ”Kärt barn har många namn”. Läsarna kommer också att i.

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved