Behov

När väckelsen gick fram i Sverige under mitten av 1800-talet medförde det att många människor i Sverige kom att protestera mot gällande ordningar i kyrka och samhälle. Man samlades till andakt och predikan – mot gällande lag! Det medförde risker och en del råkade illa ut. Man bar på en nöd inte bara för grannens själsliga tillstånd, utan också för medmänniskor i andra delar av världen. Man ville bedriva mission. Det ville inte den dåvarande statskyrkan, vilket ledde till att de väckta bildade egna missionsorganisationer och sände missionärer. Det medförde risker och inte så få av pionjärmissionärerna ligger begravda (om de ens fick en grav) i missionsländerna.

För ett par veckor sedan citerade jag i ett blogg inlägg en vän som i ett samtal om Svenska kyrkan sa: ”I en sådan kyrka kan man inte vara med utan att strida.”  Vi ELMare som vill finnas kvar och verka inom Svenska kyrkan måste ta striden. Det medför risker och vi kan råka illa ut.

En bloggläsare skrev i en kommentar att han inte såg några konkreta åtgärder från ansvarigt håll inom ELM när det gällde situationen i Svenska kyrkan. Med anledning av detta fick jag tillfälle att peka på att ”ansvarigt håll inom ELM” är missionsvännerna. Min uppfattning är att det inte är ELM-BV som organisation (i form av styrelse eller anställda) som ska driva kampen inom Svenska kyrkan. Utan vi ska rusta och uppmuntra de ELMare som är (och vill vara) medlemmar i Svenska kyrkan att ta striden. Det uppdraget att rusta är en del av vår uppgift som missionsorganisation.

Hur ska då striden tas? På vilka områden? Har alla samma kallelse till kamp?

Det är inte enkla frågor. Jag hoppas få vishet och kraft att återkomma till dem, men vill redan nu lyfta några behov som jag ser tydligt i Svenska kyrkan. Här finns uppgifter för ELMare, och andra kristna som känner kallelsen till att ta strid för Svenska kyrkan.

Jag tror att Svenska kyrkan behöver kristna som

 • betonar Bibelns ofelbarhet
 • läser Bibeln gärna och ofta
 • vill driva mission som syftar till omvändelse och tro på Jesus Kristus
 • i vardagen bubblar över av glädje att få tillhöra Jesus Kristus
 • vet att vid detta livets slut finns det en dubbel utgång
 • vittnar om himlen så man vill dit genast
 • försvarar lekmannapredikanternas rätt att förkunna Guds ord
 • berättar om Jesus i lunchrummet på jobbet
 • avvisar kvinnors tillträde till prästtjänst
 • söker Guds vägledning när det gäller att vara man respektive kvinna i vår tid
 • framhåller att äktenskapet är ett livslångt förbund mellan man och kvinna
 • älskar dem som misslyckats och gått vilse på relationernas område

Listan kan göras längre. Det finns fler behov och jag ser inte alla. På en del av områdena finns det många kristna i Svenska kyrkan, men det behövs ännu fler. På andra områden marginaliseras dem som vill vara eller göra det som behövs, och motsatsen lyfts fram och premieras.

Ack, vår kraft är ganska ringa. Giv oss, Herre, dag från dagmod att ej med världen tinga, giv ett bergfast sinnelag. (Ur Sv Ps 568:3)

/ErikJA

8 reaktioner till “Behov”

 1. Tack Erik för påminnelserna i din blogg!

  Listan över vad vi får, kan och bör göra som kristna gäller oberoende av medlemskapet i Svenska Kyrkan. Jag kan personligen inte inse att dessa viktiga uppgifter i Guds rike underlättas av att man är medlem i en avfallen kyrka, en kyrka som bla inte längre tillåter bekännelsetrogna präster att vigas till tjänst. Risken med att kvarstå som medlem är att man lockas till kompromisser!
  Du skriver i din blogg: ”Min uppfattning är att det inte är ELM-BV som organisation (i form av styrelse eller anställda) som ska driva kampen inom Svenska kyrkan.” Min uppfattningen är att ELM:s ledning har ett stort ansvar att reagera på utvecklingen inom Svenska Kyrkan!

  Med vänlig hälsning /Gösta

  1. Tack Gösta för din kommentar.
   Visst är uppgifterna vi kallas till i stort sett de samma oberoende av medlemskap i Svenska kyrkan, även om det var främst till SvK-medlemmar jag vände mig i detta blogginlägg.
   När det gäller vem som ska ta striden för SvK så tror jag fortfarande att gräsrotsnivån är nyckelnivån. Redaktör Fredrik Sidenvall skriver i KoF nr 49, i en läsvärd ledare: ”I slutspelet avgörs inte segern av några enskilda lagledare. Varje kristen som finns kvar i Sverige idag är nu utvald till A-laget och har en nyckelposition.” Jag tror Sidenvall gör en rätt analys på denna punkt, liksom när han konstaterar att vi i Sverige är tillbaka i missionstiden och att vi behöver ”utbe oss all den kraft och alla de gåvor som den Helige Ande kan rusta oss med”.

 2. Tack, Erik!
  Först tänkte jag skriva i din e-post, men så tyckte jag att det kanske var lite fegt att inte stötta och uppmuntra dig offentligt i din viktiga tjänst.
  NB att denna kommentar inte är ett debattinlägg.
  Tack för att du påminner om vårt ansvar som kristna och ELMare, var och en behöver pröva sig, antingen vi har gått ur eller är kvar i Svenska kyrkan.
  Under senare år har jag noterat att LH 405 (Sv Ps 237)sjunges mycket sällan. Den borde föreslås oftare och då med en uppmaning till att se vad som står i den och sjunga eller läsa med eftertanke. (Särskilt viktig är kanske en sådan uppmaning till oss som en gång fick lära psalmen utantill.)Det blir allt trängre, men vi vet vem som har den yttersta makten. Som du skrev: vi behöver rustas – och detta med Ordet som bygger upp och ger vishet, frimodighet, kärlek och den frid som världen inte kan ge. Det är något att be om! Gud välsigne dig!

  1. Tack Karin för att du tog mod till dig att skriva här så att vi var fler som fick ta del av ditt tips på en fantastisk sång! För att fler, likt mig, ska tvingas av sin nyfikenhet att slå upp den för att få del av den i sin helhet avslöjar jag inte vilken det är. 🙂

 3. Om vi skall vara trogna evangeliet får vi vara beredda på att det blir strid. Alla som sörjer över det andliga förfallet (som kommer att accelrera mer och mer) måste vara beredda att lida för Jesus namns skull. Är vi beredda att göra detta, eller kommer vi att vika undan för att inte utsätta oss för de svårigheter som kommer att möta oss? Det gäller att vara väl rustade i den striden och det sker genom att ”ta på oss hela Guds vapenrustning.) Ef 6:13 I denna rustning är alla delar viktiga, men jag tror att det måste börja med bön om att bli iklädd dena rustning. ”Vår Gud är oss en väldig borg Han är vårt vapen trygga.”
  Någon har sagt när det gäller både kyrkors och länders undergång. Det börjar med; Religiöst förfall, fortsätter med moraliskt förfall och slutar med politisk anarki. Vi har många bevis på detta om vi läser vår historia.

 4. Mera glädje av Jesus in till julen högtid med oss som följer Jesus fotspår och vanra med den heliga andens ledning in hela sanningens gläjde med frid som fröjd och tack till Herren för hans födelse dag kalas in många hem och familjens glädje i Guds omsorg,tack med välsignelse ,keijo södertälje

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved