Blogg

Nyheter från Etiopien och Kenya

Det rapporteras om inbördeskrig i Etiopien. I de norra delarna av landet har provinsen Tigray utropat självständighet vilket har medfört militärt ingripande från regeringen i Addis Abeba. Flera nyhetsstationer talar om fullt utvecklat inbördeskrig. Människor flyr i panik in till grannlandet Sudan och det handlar om 20-30 000 personer. Även Eritrea har attackerats och risken att det blir en upptrappning är stor. ELM vädjar om extra mycket förbön för Etiopiens befolkning som just nu lever i rädsla för en utökning av oroligheterna till andra delar av landet. Från Kenya kommer det bud om att två tidigare ledare avlidit. Det är ELCKs.

Läs mer

Stöd i nöd-pengarna kommer fram!

05

nov

Hej på er kära missionsvänner, i detta inlägg vill jag berätta om vad som gjorts i Peru med pengarna från insamlingen STÖD I NÖD som gjordes med anledning av pandemin. Jag har härifrån Sverige haft kontakt med de tre pastorsfruarna Isabel, Lety och Margot i den lokala lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH) som har ansvarat för att fördela hjälpen till behövande. De var förvånade och mycket tacksamma över den stora summa som kommer missionsfältet i Peru till del. Det är svårt att distribuera så mycket pengar på en gång så vi beslutade att det görs i omgångar. Nu är första satsningen.

Läs mer

I Sverige för en tid

02

sep

Hej alla! Vi har nu varit på svensk mark i mer än två månader och tiden för vår planerade mittperiodsvistelse i Sverige går mot sitt slut. Vi har haft många fina dagar med familj och vänner, men har också behövt ha dagar utan något socialt inplanerat för att ta in och förstå var vi befinner oss när vi har rört oss från två så skilda världar, från Peru till Sverige. Tyvärr är pandemisituationen i Peru katastrofal, med högt antal smittade och många döda. Därför är landets gränser fortsatt stängda och på nationell nivå ska barn och äldre fortsatt vara i karantän. Generellt.

Läs mer

Ny vägledning från Lärorådet

På sitt senaste sammanträde beslutade ELMs Läroråd att godkänna en vägledning till god ekumenik. Texterna finns nu att läsa på https://www.elmbv.se/om-elm/laroradet/ Bekännande kristna är i minoritet i Sverige vilket gör det naturligt för oss att närma oss andra som har ett stort förtroende för Bibeln, som betonar omvändelse, syndernas förlåtelse, Jesus som Herre, mission m.m. Jesus kallar oss till enhet och som hans lärjungar är det vår uppgift att bidra till den enheten. Samtidigt kallar oss Guds ord också till att söka sanningen, att bevara läran och att kämpa för vår tro. Det innebär att vi måste göra avgränsningar också mot andra.

Läs mer

Boken som skapade vår värld – del 2 (Vishal Mangalwadi)

Frågan om huruvida kristen tro och lära har påverkat framväxten av det moderna Sverige blir mer och mer aktuell. För den som fäster vikt vid tankens betydelse för kulturens utformning – och inte endast materiella faktorers – kan svaret vara självklart jakande. Men hur har det gått till? Hur kan vi se och förstå hur kristendom utgjort det fundament på vilket Sverige – och den västerländska civilisationen i stort – vilar? Det framträder tydligast i mötet med främmande tänkesätt och kulturer. Det ateistisk-materialistiska synsätt och tänkande som i dag dominerar i vårt land, skapar en kontrast som blir alltmer påtaglig för den.

Läs mer

Boken som skapade vår värld – del 1 (Vishal Mangalwadi)

Att reformationens påverkan har varit stor över hela linjen på Europa och dess historia är uppenbart för många. Men att det också är reformationen som utgör avstampet för den nya tiden och präglar europeiskt liv ända in i våra dagar är mindre ofta erkänt. Den saken kan en icke-europé kanske vara mer öppen för och lättare bli varse än vi infödda européer. Indiern Vishal Mangalwadi har skrivit en bok i ämnet, The Book That Made Your World – How the Bible Created the Soul of Western Civilization (2011), som således driver tesen att Bibeln har format vår västerländska värld och skapat.

Läs mer

Be för Etiopien!

Etiopien har drabbats av oroligheter. Landet lever i stor spänning över vad som kommer att ske i framtiden. I samtal med vänner vädjar de om förbön. Samtidigt har landet stängts ner på grund av koronaviruset. Tack  för att du sätter upp Etiopien på bönelistan. Be för landet, folket, kyrkan och alla våra kära vänner. Jonny Bjuremo.

Läs mer

Evangelium förklarat genom Knutby

Jag märker att Knutby är ett ständigt återkommande samtalsämne med mina vänner, och det är inte så konstigt för det är så mycket som är märkligt med hela historien. I det förra inlägget skrev jag om fundamentalism och bibeltrohet, men i det här inlägget tänkte jag reflektera över hur kulten omkring Åsa Waldau faktiskt kan hjälpa oss att förstå något av vad evangelium innebär. I Uppdrag Gransknings dokumentär om församlingen återkommer berättelserna om människor som har varit rätt eller fel (för det allra mesta har de varit fel) och därför blivit utfrysta och/eller illa behandlade. Det har varit Waldau som har bestämt.

Läs mer

Knutby, fundamentalism och bibeltrohet

Edit 2020-07-09: Omskrivning av hur Gud talar under rubriken "Karismatiskt ledarskap". Jag hade tänkt att jag skulle låta Knutbydebatten dra förbi utan att jag la mig i den, men vem försöker jag lura …! Det finns så många saker som är konstiga i den här historien – men också i den efterföljande debatten! –som motiverar ett inlägg på bloggen. Det här inlägget bygger på det senaste utskicket till våra predikanter, som jag brukar skicka ca var fjärde vecka. Knutby och Bibeln Mitt intresse för debatten väcktes egentligen av Per Ewerts ledare i Världen idag där han kritiserade en debattartikel av Peter Halldorf i.

Läs mer

Unossons är på väg till Sverige

I samråd med Unossons beslutade vi i slutet på maj att de ändå ska försöka komma hem i sommar enligt ursprungsplanerna. Det är beundransvärt och ovärderligt att de valt att stanna kvar i Peru fram tills nu för att gå igenom denna kris tillsammans med kyrkan och Gud har gett dem kraft till det. Men den långa karantänen med alla restriktioner har förstås också varit slitsam och nu behöver de vila och återhämtning på hemmaplan. Familjen har via svenska ambassaden fått tillstånd av peruanska myndigheter att via landvägen ta sig till Lima och de har nyss lämnat Chiclayo för att.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved