Boken som skapade vår värld – del 2 (Vishal Mangalwadi)

Boken som skapade vår värld – del 2 (Vishal Mangalwadi)

Frågan om huruvida kristen tro och lära har påverkat framväxten av det moderna Sverige blir mer och mer aktuell. För den som fäster vikt vid tankens betydelse för kulturens utformning – och inte endast materiella
faktorers – kan svaret vara självklart jakande. Men hur har det gått till? Hur kan vi se och förstå hur kristendom utgjort det fundament på vilket Sverige – och den västerländska civilisationen i stort – vilar?

Det framträder tydligast i mötet med främmande tänkesätt och kulturer. Det ateistisk-materialistiska synsätt och tänkande som i dag dominerar i vårt land, skapar en kontrast som blir alltmer påtaglig för den observante. Men tydligast blir skillnaden kanske i mötet med främmande religioner som islam, som är alltmer påtagligt närvarande i Sverige och Europa.

I Begrunda nr 1-2018 publicerade vi del två av en presentation av indiern Vishal Mangalwadis bok, The Book That Made Your World – How the Bible Created the Soul of Western Civilization (2011). Gunnar Davidsson var vår ciceron och presenterade Mangalwadis bidrag till att förstå kopplingen mellan Guds ord och vår kulturs särdrag. Nedan finns länken till del 2. Texten görs tillgänglig på detta sätt på begäran och återfinns i tryck i Begrunda nr 1-2018, s. 4-11.

Boken som skapade vår värld – del 2 (Vishal Mangalwadi)

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved