Blogg

Temadag nyplantering i Malmö

28

nov

I helgen var jag på temadag för gemenskapsplantering i Malmö. En viktig temadag blev ännu mer intressant av att Malmö-föreningen, en av våra ”planteringar” påtog sig att vara värdar för dagen - stort tack för er insats! :) Det var spännande och inspirerande att höra om gemenskapens arbete, hur de tänker sig framtiden, och hur läget ser ut idag – och att gemenskapen växer, sakta men säkert. Vi hade besök av Claus Grønbæk från Københavnerkirken i København (https://www.kbhkirken.dk/). Det är en evangelisk-luthersk friförsamling som startade för en del år sedan nu, men som idag samlar flera hundra människor. Inspirerande att höra om deras resa,.

Läs mer

Samma härliga hopp – överallt

16

feb

Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Ord som ger perspektiv. Ord som ger hopp. Det är Gud som har makten att bevara oss genom livet och föra oss fram inför sin härlighet. Gud inte bara har den makten, utan han är också vår frälsare genom Jesus död och uppståndelse. I en föränderlig tid där mycket kan oroa är det något som står.

Läs mer

”Predika för oss”

06

sep

Helgen innebar resa till Skåne för alla ELMs missionssekreterare. NUM möte för Rakel och Jonny – och jag fick dela gemenskapen på Breanäs. Sedan blev det predikan på gudstjänsten i ELF Kristianstad på söndagen. Helgen blev mer händelserik än jag väntat, framförallt för att jag denna gång hittade billigare biljetter till och från Ronneby flygplats. Blev lite frustrerad när jag fredag kväll varken hittade buss, tåg, hyrbil eller taxi som skulle ta mig till och från flygplatsen. Samtidigt blev Ronneby station därmed en plats där Jesus fick möta människor. Fredag natt träffade jag på ett gäng syrianska killar som först tog mig för att vara arab.

Läs mer

Spännande period

17

okt

Under ett par veckor har det blivit en del resor, men framför allt möten med olika människor och föreningar/sammanhang: Möte i MIS, nämnd för mission i Sverige Predikan Gudstjänst, ELF, Kristianstad Träff med Filippi, Lund, där vi samtalade om föreningskultur och missionskluster som möjligheter för att kunna nå än vidare ut i Lund. Bibeldagar på Åhus Gudstjänst på missionshuset, Örkelljunga "Live-admin" med chefen osv.osv. I förmiddags deltog jag på en förmiddag med samtal och teman omkring mission i Sverige i ELM-Nord och nu sitt jag på tåget söderut och förbereder predikan och föredrag till morgondagens träff på Strandhem med människor i föreningen i Halmstad. Snabba kast mellan olika kontexter,.

Läs mer

Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.

14

jan

ELM-BV arrangerade medarbetaredagar för anställda i ELM-sfären 11-12 januari på Åhus. Vi var samlade under temat: ”med nåden som drivkraft” och missionsledare Erik och missionssekreterare Rakel undervisade om olika delar av detta stora tema. Det var gott att ha ett sådant tema i uppstarten av ett nytt arbetsår och jag tror många med mig tog med sig intryck av nådens storhet, dess helt avgörande karaktär för kristenlivet och hur det formar min syn på människorna runt mig. Framför allt blev perspektiven igen riktade där de ska vara, på Kristus och hans verk för oss, istället för på oss själva, vår tjänst eller något.

Läs mer

En ”logisk” gud, dystopi och Hopp…

27

nov

Under samtal den senaste tiden har det blivit klart för mig hur muslimers trosliv förhåller sig till en allt mer ”logisk” gud. Allahs transcendens och absoluta enhet är inte något unikt för muslimers trosliv utan bekräftas i islams troslära, framförallt i den centrala dogmen tawhīd. Allah är inte Tre-en, utan én enda, upphöjd och inte nära. Man möts av kommentarer av typen: ”Om du inte kan förklara din Gud på ett logiskt sätt, kan jag inte tro på honom.” Det verkar för mig som att Allah är en gudom som färgas något av "gammaltestamentliga färger",som är hög och upphöjd,men som i stor grad för de.

Läs mer

Bön, förbön, för-bön

20

okt

Jobbar med foldern inför ELMs bönevecka som kommer under andra veckan 2015. Tänker hur centralt bönen är och måste vara för vårt arbete och hur länge ELMs mission har varit buret av bön från stödpersoner runt om i vårt land och ut över världen. Det väcker tacksamhet och eftertanke, en för-bön som vi nu ser frukter av. Tänker tillbaka på de besök till kulturer där bönen intar en helt annan plats, speciell på tiden i Henanprovinsen i östra Kina där bönen startade tidigt varje morgon, minst två timmar före frukost och dagens andra aktiviteter. För oss västerlänska individualister var det något märkligt att sitta.

Läs mer

”Microheterogenization”

14

okt

Hur ser vi på subkulturer i vårat samhälle? Individer i olika subkulturer vill ibland definiera sig själva i kontrast mot det etablerade samhället och de värderingar som den större kulturen har, detta kan också speglas över på det andliga området. Australiensaren Alan Hirsch skriver i sin bok The Forgotten ways om ”microheterogenization” eller mer enkelt uttryckt: ”sub-kulturalisering” och påpekar att vi i ett senmodernt samhälle kan observera att kulturen inte bara svänger och byts, utan även att kulturen bryts ner och fragmenteras. Kvar finner vi olika grupper som inte längre bara definieras utifrån ett försanthållande av en metanarrativ (religiösa grupperingar, politiska ideologier,.

Läs mer

Intryck från London, del II

29

sep

Efter alla olika församlingsbesök i London var det kanske ändå besöket till St Pauls Shadwell som markerade sig tydligast i ”planteringsdynamik”. Deras vision centrerar sig mkt omkring: ”making disciples, planting churches, and transforming communities”. Denna kyrka planterade ”aggressivt”, t ex två nya kyrkor på en vecka (!!), men talade samtidigt också om utmaningar med att sända många av de ledande och aktiva i församlingen iväg. Det uppstod ett slags vakuum. Församlingen behövde ”vila” och ”fördjupa sin kultur”, dvs. igen påminnas om varför de är kyrka (evangeliet) och vad de är kallade till att vara i öst-London (mission). Dock hördes ingen klagan, utan.

Läs mer

PNP Strandhem

24

sep

Årsmötets beslut om att nå svenskar med evangeliet genom nyplantering fick mer konkretisering på Strandhem i helgen som gick. Under lördagen 20/9 var vi samlade till en inspirationsdag för vårat inrikesarbete med nyplanteringar; ”På Nya Platser, färdiga, gå!” Det var ett fint gäng som mötte upp på Strandhem en fin höstlördag, glädjande var också att styrelsen och elever och personal vid Strandhems bibelskola prioriterade att vara med på dagen. Dagen blev en fin mix av inspiration, missionsnöd och information. Erik J Andersson inledde dagen med att skissera situationen i dagens Sverige där 2-3 % av befolkningen aktivt söker en gudstjänst på en vanlig söndag..

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved