Blogg

Vad ska komma?

10

aug

Varje måndag under senare delen av sommaren är det några som går tillbaka till arbetet efter årets semester. Idag var det min tur att ställa klockan, äta frukost medan de flesta i familjen fortfarande sov och köra den korta biten till Strandhem där jag har min arbetsplats (när jag inte är på resa). Månaden som ligger framför blir intensiv för min del. Det är förkunnardagar, Till Liv-redaktionsmöte, predikningar, sammanträden och så allt "det vanliga" som för min del innebär arbetsledning, planering, skrivande med mera. Men den första intensiva perioden efter semestern är förväntad, och innehåller många roliga moment. Ändå var det med.

Läs mer

Om dop

14

apr

Igårkväll samlade ELMs läroråd. Vi är fem medlemmar, två nominerade av predikantkåren och två styrelsemedlemmar och en övrig. (Det är jag som är övrig.) Lärorådet brukar mötas ett par gånger per termin och ofta hemma hos någon av oss. Igår var vi hos Lars-Åke Nilsson i Åsljunga. Det är lite olika hur fylld vår dagordning är - men oavsett så brukar vi äta tillsammans och då tala om annat än det som står på agendan. Vid kvällsmaten igår kom vi att tala om Petrus möten med den uppståndne, och om dopet. Dopet är en källa (!) till stor tacksamhet. Och en.

Läs mer

Den 9 april 1945

09

apr

Idag är det precis 70 år sedan den tyske teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer avrättades på grund av inblandningen i en konspiration mot führern Adolf Hitler. Bara några veckor senare var Andra världskriget över i Europa. Bonhoeffer har uppmärksammats i Sverige i vår. Författaren Erik Metaxas talade i Roseniuskyrkan i Stockholm i samband med lanseringen av hans biografi: Bonhoeffer. Präst. Martyr. Spion. Det är den första Bonhoefferbiografin som utkommer på svenska, och den kompletterar fint Bonhoeffers nära vän Eberhard Bethges biografi från 1966. Bonhoeffers böcker Liv i gemenskap och Efterföljelse är fantastiska, och har betytt mycket för mig. Hans ofullbordade Ethics likaså Men.

Läs mer

En månad senare

26

mar

Det har gått sex veckor sedan jag sist skrev på bloggen. Man får hoppas att ni bloggläsare inte tänker som vildvittrorna i Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter: "Syns inte - finns inte". Media - såväl sociala som traditionella - fungerar förresten nog ganska mycket enligt vildvittrornas princip. Senaste jag skrev var jag nyss hemkommen från Indien. Fylld av tankar och intryck från en spännande resa. På lördag lägger vi fram vår rapport inför ELMs Nämnd för Utlandsmission - så får vi se vad de säger om våra förslag och rekommendationer. Spännande. Så Indien har varit en tanketråd för min del.

Läs mer

Diakoni och ELM

09

feb

Lite tankar efter en förmiddag om diakoni i Hässleholm. Det finns en ökande medvetenhet om diakonins berättigande och motivation i rörelsen. Det är roligt att märka som diakon. Under en intensiv förmiddag fick jag förmedla något av diakonins grundläggande motivering i Gud och hans Ord – speglat genom diakonen Jesus. Samtidigt märker jag att denna medvetenhet också är lite trevande därför att diakonins/diakonatets plats i en lågkyrklig rörelse i en senmodern tid inte alltid är så lätt att definiera. Den Andres nöd ser vi och den kallar såväl enskilda individer som grupper/gemenskaper till handling. Frågan är hur detta kanaliseras? Finns det utrymme för diakoni.

Läs mer

Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.

14

jan

ELM-BV arrangerade medarbetaredagar för anställda i ELM-sfären 11-12 januari på Åhus. Vi var samlade under temat: ”med nåden som drivkraft” och missionsledare Erik och missionssekreterare Rakel undervisade om olika delar av detta stora tema. Det var gott att ha ett sådant tema i uppstarten av ett nytt arbetsår och jag tror många med mig tog med sig intryck av nådens storhet, dess helt avgörande karaktär för kristenlivet och hur det formar min syn på människorna runt mig. Framför allt blev perspektiven igen riktade där de ska vara, på Kristus och hans verk för oss, istället för på oss själva, vår tjänst eller något.

Läs mer

Anta utmaningen

19

dec

I sociala media har det blivit ganska vanligt med utmaningar av olika slag. Mest spridd under 2014 blev kanske Ice Bucket Challenge till förmån för dem som drabbats av sjukdomen ALS. Jag får erkänna att jag själv är ganska trög att haka på, också när ändamålen är goda. Men i går nåddes jag av en utmaning som jag har svårt att motstå. Några svenska kristna ledare utmanar oss att läsa Bibeln. Jag läser förstås redan, men jag måste erkänna att den dagliga läsningen alltför ofta blir ostrukturerad - och då är det lätt att glömma. Så jag antar utmaningen. the_ID.

Läs mer

En ”logisk” gud, dystopi och Hopp…

27

nov

Under samtal den senaste tiden har det blivit klart för mig hur muslimers trosliv förhåller sig till en allt mer ”logisk” gud. Allahs transcendens och absoluta enhet är inte något unikt för muslimers trosliv utan bekräftas i islams troslära, framförallt i den centrala dogmen tawhīd. Allah är inte Tre-en, utan én enda, upphöjd och inte nära. Man möts av kommentarer av typen: ”Om du inte kan förklara din Gud på ett logiskt sätt, kan jag inte tro på honom.” Det verkar för mig som att Allah är en gudom som färgas något av "gammaltestamentliga färger",som är hög och upphöjd,men som i stor grad för de.

Läs mer

Mission och givande

15

nov

MIS* fortsätter sitt sammanträde på Åhus missionsgård. I förmiddags samtalade vi länge om nyplantering i Sverige. Några formuleringar satte sig, t ex "Allt är lättare än mission." Så tror jag det är. I våra föreningar är allt enklare att jobba med än uppgiften att nå ut till fler människor. Nu i eftermiddag talar vi bl a om givande och ekonomiskt stöd. Vårt arbete kostar. Och vi begränsas av ekonomin. Kanske är det på samma sätt där: "Allt är lättare att lägga pengar på än mission." the_ID.

Läs mer

Några tankar på kvällskvisten

15

nov

På Åhus missionsgård sammanträder i kväll och i morgon ELMs nämnd för Mission i Sverige (MIS). Det är fyra år sedan jag första gången var på ett MIS-sammanträde. Det var strax innan jag hade börjat på min tjänst för ELM på "hemmaplan" (vi hade arbetat fem år som missionärer i Peru tidigare). Mötet hölls i Hässleholm. Det var ett annat MIS än idag. Några ledamöter är kvar, men flera har kommit till sedan dess. Men den stora förändringen ligger nog inte på MIS sammansättning, utan på att vi idag arbetar mer med frågor som faktiskt handlar om mission i Sverige. .

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved