Blogg

Det finns hopp!

06

nov

Jag har semester. En ledig vecka i november. Skönt, men inte fantastiskt. Men några lediga dagar har gett tid att läsa och fundera en del. Till exempel har jag läst Dan Sarkars nya bok Men då kom nåden springande. Mycket bra – inte minst predikanter kan ur Sarkars bok hämta inspiration för hur man kan jobba med illustrationer och bilder i förkunnelsen. Idag har jag ägnat en stund åt att förbereda ett bibelstudium över det sista kapitlet i Petrus första brev. the_ID.

Läs mer

Bön, förbön, för-bön

20

okt

Jobbar med foldern inför ELMs bönevecka som kommer under andra veckan 2015. Tänker hur centralt bönen är och måste vara för vårt arbete och hur länge ELMs mission har varit buret av bön från stödpersoner runt om i vårt land och ut över världen. Det väcker tacksamhet och eftertanke, en för-bön som vi nu ser frukter av. Tänker tillbaka på de besök till kulturer där bönen intar en helt annan plats, speciell på tiden i Henanprovinsen i östra Kina där bönen startade tidigt varje morgon, minst två timmar före frukost och dagens andra aktiviteter. För oss västerlänska individualister var det något märkligt att sitta.

Läs mer

”Microheterogenization”

14

okt

Hur ser vi på subkulturer i vårat samhälle? Individer i olika subkulturer vill ibland definiera sig själva i kontrast mot det etablerade samhället och de värderingar som den större kulturen har, detta kan också speglas över på det andliga området. Australiensaren Alan Hirsch skriver i sin bok The Forgotten ways om ”microheterogenization” eller mer enkelt uttryckt: ”sub-kulturalisering” och påpekar att vi i ett senmodernt samhälle kan observera att kulturen inte bara svänger och byts, utan även att kulturen bryts ner och fragmenteras. Kvar finner vi olika grupper som inte längre bara definieras utifrån ett försanthållande av en metanarrativ (religiösa grupperingar, politiska ideologier,.

Läs mer

Vecka 42

13

okt

En del lever med veckonummer, andra har knappt noterat att de finns. För oss med barn i skolåldern är det viktigt att hänga med i numreringen, och snart kommer vecka 44 - höstlov (också missionsledaren räknar med att ta ledigt då). Men först ska det arbetas ett par veckor. Vecka 42 är det nu och i min kalender finns flera spännande saker noterade denna vecka. Veckans första telefonmöte är redan avklarat. Tillsammans med Fredrik Smetana, missionssekreterare för vårt arbete i Sverige och Magnus Hagström, lärare på Strandhem the_ID.

Läs mer

Medarbetarskype

09

okt

Varannan torsdagsmorgon den sista tiden har vikts åt att medarbetarträffar. Eftersom ELM-BVs missionssekreterare, missionsledare och informatör är spridda över landet så har vi gjort det på Skype. Det är ju inte riktigt som att sitta runt ett konferensbord eller i ett par soffor, men med ljud och bild så kommer man ändå ganska nära. Mötena brukar börja med en kort andakt, sedan får var och en berätta om "läget just nu" och så brukar vi ha någon eller ett par andra frågor att samtala om. the_ID.

Läs mer

PNP Strandhem

24

sep

Årsmötets beslut om att nå svenskar med evangeliet genom nyplantering fick mer konkretisering på Strandhem i helgen som gick. Under lördagen 20/9 var vi samlade till en inspirationsdag för vårat inrikesarbete med nyplanteringar; ”På Nya Platser, färdiga, gå!” Det var ett fint gäng som mötte upp på Strandhem en fin höstlördag, glädjande var också att styrelsen och elever och personal vid Strandhems bibelskola prioriterade att vara med på dagen. Dagen blev en fin mix av inspiration, missionsnöd och information. Erik J Andersson inledde dagen med att skissera situationen i dagens Sverige där 2-3 % av befolkningen aktivt söker en gudstjänst på en vanlig söndag..

Läs mer

Nytt om teologisk utbildning

19

sep

Under lång tid innebar teologisk utbildning studier vid universiteten i Lund eller Uppsala. Så småningom kunde man också läsa vid andra universitet/högskolor. Men alternativen till den statliga utbildningen var få. Så ser det, tack och lov, inte längre ut. I dag kan den som vill studera teologi välja bland betydligt fler, och bättre alternativ, än de statliga. Sedan ett år har ELM en koppling till Dansk Bibel Institut (DBI) i Köpenhamn. På DBI har man kunnat läsa missionskunskap och teologi i flera årtionden. Jag har haft flera kollegor i Peru som studerat där. DBI är numera sammankopplade med Fjellhaug i Oslo,.

Läs mer

På Åhus Missionsgård just nu

29

aug

Sedan igår är jag på Åhus Missionsgård. Missionstidningen Till Livs redaktionsråd sammanträder torsdag till lördag. Det har varit härliga samtal om hur vårens nummer ska utformas. Vilka artiklar behövs? Ikväll anslöt också fler i ELMs tidningsarbete: Tidningsnämnden, redaktör för fördjupningsbilagan Begrunda och barntidningen Droppens redaktion. Samtidigt i en annan sal samlas Nämnden för Utlandsmission (NUM) för höstens första konstituerande sammanträde the_ID.

Läs mer

Att färdas lite långsammare

28

aug

Bilen är på verkstad. Det innebär att jag har cyklat med sonen till och från skolan. Han har just börjat första klass. Det går lite långsammare än med bilen. Det är lite jobbigare. Särskilt i uppförsbackarna. På väg hem är de sju stycken. Om man åker bil märker man bara tre av dem, men när man cyklar känner man lite mer och noterar även mindre motlut. En bit in på Smålandsvägen ligger det en överkörd snok. Helt tillplattad. the_ID.

Läs mer

Det händer mycket i ELM!

26

aug

Igår var jag på medarbetardag på Åhus missionsgård. Det var härligt att möta ELM-anställda i olika delar av rörelsen för en gemensam uppstart på hösten. Inte minst var det inspirerande att möta ungdomsledare och MOVE-volontärer på väg in i sina uppdrag. Fredrik Carlsson undervisade på eftermiddagen om hur Gud leder oss i liv och tjänst. Idag är jag tillbaka på Strandhem. Här händer det också saker. the_ID.

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved