CIA

Nej, mitt första blogginlägg som informatör ska inte handla om amerikansk underrättelsetjänst.

Men under 2015 läste jag en kurs i informationssäkerhet och där använder man de tre ledorden Confidentiality, Integrity och Availability (CIA) för att beskriva vad som kännetecknar informationen i en organisation.

Confidentiality, konfidentialitet, betyder att all information inte är till för allas ögon.

Integrity, integritet handlar om att informationen ska vara riktig, sann, och att det som avsändaren skickar ut ska tas emot i samma form av mottagaren.

Availability, tillgänglighet – den information som är riktig och avsedd för en viss mottagare ska också vara möjlig att ta del av.

Det här kan ju även användas exempelvis inom ELM-BV:s adminstration, men jag vill i det här inlägget tillämpa det på den ”information” som vi som missionssällskap ska förmedela – alltså det kristna evangeliet.

(confidentiality)

Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:25-28 (SFB 2015):

Dess [församlingens] tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika Guds ord, 26 den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.
28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

Guds plan att frälsa mänskligheten genom sin Son Jesus Kristus hade varit dold under lång tid. Den hade varit en hemlighet, konfidentiell, för alla utom för dem som skulle veta om den, Fadern och Sonen och kanske i viss mån profeterna. Men nu har den uppenbarats för hans heliga, för dem som har kommit till tro. Den är alltså fortfarande hemlig för många, men meningen är att den inte ska förbli det. Där skiljer den sig från annan information i en organisation. Alla ska nås av den, är målet.

(integrity)

Alla som har till uppgift att förmedla det kristna budskapet har också ett ansvar för att det når mottagaren i samma form som den sändes iväg. I digitaltekniken finns det sätt att kontrollera att informationen transporteras utan att förvrängas. Det som predikas och förkunnas kan mottagaren också kontrollera så att det stämmer med avsändarens avsikt, nämligen genom att fråga: ”Stämmer det här med vad Gud säger i Bibeln?” Detta har ELM både en lång tradition av att göra och en avgörande uppgift att uppfylla i framtiden.

(availability)

Den information som är avsedd för en mottagare ska också vara tillgänglig för honom eller henne. Det samma gäller det kristna budskapet, men här finns ingen begränsning i vem det riktar sig till. Alla har tillgång till det och det ska ha full tillgänglighet för alla. Här har vi en uppgift att inte dölja eller ”hålla tyst med vad vi har sett och hört.” (Apg 4:20)

Om man vill vara högtravande skulle man kunna säga att det som jag har skrivit här kan vara en slags programförklaring för mitt kommande arbete som informatör!

Stefan, informatör ELM-BV och ELM Syd

2 reaktioner till “CIA”

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved