December 8 – Öppenhet?

December 8 – Öppenhet?

Karlstad kommun har skickat ut dekaler till alla hushåll i kommunen. Dekalerna med ordet ”Öppenhet” föreslås sättas upp på dörren eller brevlådan. Som en del i en kampanj för att hälsa alla nyanlända välkommen. I en tid då antalet väpnade konflikter i världen ökar och människor flyr till Europa, flyr undan krig och förföljelse, har vi skyldigheter att hjälpa dem som flyr. Och skyldigheter att göra vad vi kan för att stoppa krigen och förföljelserna. Skyldigheterna menar jag ligger på oss som individer och på vårt samhälle. Det är min bestämda uppfattning.

Men jag reagerar samtidigt stark på det Karlstad kommun gör. När man som myndighet skickar ut röda dekaler att klistra upp för att visa sin uppfattning i en fråga som är politiskt laddad. Alla delar nämligen inte uppfattningen att vi ska ”hälsa alla varmt välkomna”. De flesta gör det nog, men att då som myndighet göra något som riskerar att peka ut en minoritet av oliktänkande är helt förkastligt.

Jag funderar på vilka andra frågor som det finns starkt stöd för i svenska samhället, men en minoritet som är övertygad om motsatsen. Och jag inser att om Karlstad kommun på detta sätt vill tydliggöra vilka som är för ”öppenhet”, så ligger det inte så långt borta att skicka ut dekaler att fästa på brevlådan, eller kanske en pin att fäst på rockuppslaget som visar att man till exempel är för abort. Kanske Karlstad kommun så småningom tänker att det vore bra om ”alla” markerade att man var för att inte låta religion synas i det offentliga rummet, eller kanske att ”alla” stödjer tanken att samkönade par ska få adoptera.

Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är oerhört värdefullt. Men när en myndighet ”föreslår” vilken åsikt som är bäst på ett sätt som riskerar att hänga ut minoriteter då är vi inne på en farlig väg.

/ErikJA

 

1 reaktion till “December 8 – Öppenhet?”

  1. Man skulle önska att politiker såg som sitt uppdrag att representera medborgarna och deras åsikter, istället för att se sig som medborgarnas uppfostrare. Instämmer alltså helt – snart kan det finnas andra dekaler på g…

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved