Den gode herdens söndag

Den gode herdens söndag

Copy of IMG_7404

To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ’s sufferings and one who also will share in the glory to be revealed: Be shepherds of God’s flock that is under your care, serving as overseers – not because you must, but because you are willing, as God wants you to be; not greedy for money, but eager to serve; not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away.

Dessa bibelord från 1 Petr 5, högst aktuella och relevanta med tanke på tillståndet inom dagens ELCK, lästes på kiswahili i samband med att jag firade min sista söndagsgudstjänst som seniorvolontär i Kenya.

Copy of IMG_7409

Kerstin Nilsson och undertecknad fick vara med om ytterligare ett gripande och trosstärkande möte med kristna syskon i Nyamaharaga, ca 90 km söder om Itierio och bara ett stenkast från gränsövergången till Tanzania.

Copy of IMG_7422

Bl a hölls särskild förbön för barnen och ungdomarna som denna vecka återvänder till sina skolbänkar efter en månads lov. Den unge och karismatiske prästen Boris Ogello (möjligen uppkallad efter missionär Boris Sandberg från Finland  och son till f vice ordf i ELCK Luke Ogello) ledde det hela som en god herde och påminde oss i sin kärnfulla predikan om att varje kristen är kallad att vara en god herde. Det gäller självfallet i första hand biskopar, präster och diakonissor, men faktiskt även pappor, syskon, mammor, lärare och missionärer.

Copy of IMG_7429

Jag tackar Gud för att jag haft förmånen att göra dessa besök i områden i sydvästra Kenya där ELM-BV tidigare varit verksamt. ELCK vacklar, liksom kyrkor och kyrkliga organisationer på andra håll, men Guds rike lever och består.

Copy of IMG_7427

Per-Martin Hjort

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved