Eckerdalsk ecklesiologi

Eckerdalsk ecklesiologi

I Göteborgs stift, som jag fortfarande många gånger tänker på som ”mitt” eftersom jag är född och uppvuxen där, har biskopen och domkapitlet för en liten tid sedan skickat ett brev till alla präster och informerat om att de präster som leder gudstjänst i sammanhang som inte är sanktionerade av Svenska kyrkan – genom att vara dess egen verksamhet eller genom samarbetsavtal – riskerar att avkragas eftersom man menar att de är illojala mot Svenska kyrkan och bryter mot de löften som avges vid prästvigning.

Stiftsledningen vill komma åt de präster som inte vill kapa banden och relationerna till Missionsprovinsen. Maktspråket är tydligt. Även om Missionsprovinsen är det enda exempel som nämns i skrivelsen kan jag inte låta bli att fundera på om den nye biskop Eckerdal i förlängningen faktiskt också vill ta frimodigheten ifrån de präster som gärna ställer upp, ofta på sin fritid, och medverkar vid gudstjänster och möten inom Credo (f d SESG), Oasrörelsen, Kyrkliga Förbundet och så vidare.

Kanske drabbar bullan också ELM? I helgen ordnar vi predikantdagar på Strandhem och huvudtalaren är präst från Göteborgs stift. Riskerar han repressalier för satt han ställer upp och undervisar ELMs predikanter?

Jag är glad för de goda präster som på Bibelns grund fortsätter tjäna och kämpa i Svenska kyrkan, och jag ber att inga världsliga härskare – i vilka kläder de än går klädda – ska ta frimodigheten ifrån dem. Biskop Eckerdal har handlat fel och splittrande. Också för honom vill jag be (Luk 22:32) – att han ser sin synd och omvänder sig.

/ErikJA

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved