En frimodig predikant – fjärde jubileumsdagen, del 2

En frimodig predikant – fjärde jubileumsdagen, del 2

Idag har vi fått höra en frimodig predikant. Biskop Walter Obare från den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. Jag tror det är oerhört viktigt att lyssna till rösterna från syd. Idag går inte mission bara från norr till söder. I dag är Sverige ett missionsland och vi behöver inspiration och uppmuntran från våra kristna syskon som bor och lever i områden där kyrkan växer. Vi behöver också lyssna på vad de säger och undervisar. Både när de predikar lag och evangelium. Obare gjorde både ock i dag – det var gott.

Vid predikantvälsignelsen i anslutning till gudstjänsten sa Per Henriksson, ordförande i Roseniusföreningen i Stockholm: ”Det finns inget djävulen fruktar så mycket som en frimodig predikant. Därför vill han göra predikanterna antingen högmodiga eller missmodiga.” Så till alla våra predikanter skickar jag med hälsningen: Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. (2 Tim 2:1)

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved