Etiopienhälsning

Etiopienhälsning

Under några dagar i början av april har jag förmånen att besöka Etiopien. Det är en stor välsignelse att träffa kära vänner i en annan del av världen. Jag är här främst på uppdrag av Scriptura Evangelisk Litteratur Mission. Scriptura har gett stöd till den Evangeliska Lutherska i Etiopien (EELC) i snart tjugo år. Scriptura har distribuerat böcker, främst författade av Josef Imberg, och nu har flera av dessa blivit översatta till olika språk i landet. ”The way of life” är en mycket uppskattad bok som nu finns att tillgå på amarinja, orominja och wollaitinja. De lutherska bekännelse skrifterna finns nu även på amarinja. I går besökte jag det Lutherska seminariet i Asella (LTS) för att dela ut flera teologiska böcker som Scriptura gett ekonomiskt bidrag till översättning och tryckning. Tacksamheten är stor bland de 8 studenterna och även i hela EELC. Nu planerar översättningsgruppen att gå vidare med andra goda böcker.

Landet Etiopien lider av torka och svält. På fredag kommer vi att besöka de områden som är värst drabbade. Hela Etiopien har brist på dricksvatten så även på höglandet. Äldre personer som jag pratat med menar att den nuvarande vattenbristen saknar sin motsvarighet i historien. Aldrig någonsin har höglandet saknat tillgång på dricksvatten. De områden som lider mest är belägna i låglandet. Eftersom regnet uteblir år efter år går det inte att bruka jorden. 10 miljoner människor finns sedan flera år i statens nödhjälpsprogam och nu hotas ytterligare 10 miljoner av svält. Landet är i högsta beredskap och regeringen har gått ut med löften om akut hjälp till de drabbade områdena.

Strax innan jag lämnade Sverige meddelade ELM-BV ekonomi att det inkommit 275 000 SEK till insamlingen ”Nöd Etiopien”. Hjärtligt tack för alla gåvor. ELM siktar på att samla in 1,6 miljoner som är lika med den summa som EELC presenterat i sin projektplan. På fredag kör vi ner i låglandet för att besöka de områden som drabbats värst av torkan. Jag återkommer med rapporter!

Tack för förbön!

Jonny Bjuremo

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved