ELM och EU:s dataskyddsförordning – GDPR

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) träder i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018. Förordningen ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, till exempel olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL.

Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bland annat stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde.

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för ELM?
ELM har sparat personuppgifter i syfte att bedriva och informera om vår verksamhet, som går ut på att bedriva mission i Sverige och andra länder.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter ELM samlat in behandlas elektroniskt. ELM kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för företags och föreningars arkivhantering. När vi arrangerar samlingar som kräver förhandsanmälan kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter. Vi lagrar även adressuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev Kompassen. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt namnregister. Kontakta ELM om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

För mer information, besök www.datainspektionen.se

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved