Evangeliet får inte tystna!

Evangeliet får inte tystna!

Paulus skriver till Timoteus: ”Men oandligt tomt prat ska du akta dig för…deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer…”      (2 Tim 2:16-17).

”Paulus använder här bilden av en cancertumör när han beskriver villoläran och vi vet alla hur farlig cancern är. Den börjar smått och t.o.m. helt obemärkt, men om den inte upptäcks och behandlas i tid så leder den till döden. På samma sätt är det med villoläran – menar Paulus – om den inte behandlas och utrotas ur kroppen/församlingen så leder den i förlängningen till andlig död…Vår fiende djävulen går ännu idag omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och det tillåts han göra t.o.m. inom kyrkans väggar. P.g.a. att vi kristna inte har ”sett om vårt hus” och liksom Paulus dragit klara gränser mot villoläran står vi idag i en situation där djävulen har fått stora insteg i kyrkan – ja på vissa håll t.o.m. majoriteten och bestämmanderätten”.

”Det har sagts att kyrkan kommer att tvingas kämpa tre strider i vår tid. 1. Striden om kvinnliga präster. 2. Striden om välsignelse av homosexuella parförhållanden, och 3. Striden kring frågan om man kan och får påstå att Jesus är enda vägen till Gud…Den första striden är förlorad, påstås det (även om kampen går vidare), den andra pågår för fullt, och när den tredje kommer – och förloras – då har kyrkan spelat ut sin roll. Då har Evangeliet tystats. Så sägs det, och så kommer det att gå, om vi inte vaknar upp och på allvar börjar ta upp kampen mot villoläran…”

Så predikade (profeterade) en broder från Finland för några år sedan (2005). Jag kom att tänka på hans predikan när jag läser om att några präster vill öppna upp kyrkan för islam och buddism. Vi är kallade att möta alla människor med kärlek. Men falsk lära, islam och buddism, måste vi avvisa, den har ingen plats i kyrkan.

Här i Chiclayo ser det annorlunda ut än i Sverige men striden om människors liv och själ pågår också här. Medan vi hade gudstjänst i Luya igår, såg jag hur byn ”intogs” av flera Jehovas vittnen, (de knackar dörr här som i Sverige). Vi möter också motstånd mot vår missionsverksamhet ifrån den katolska kyrkan här i Luya.

Striden både för och emot evangeliet kan vi inte undvika genom att låtsas som den inte finns, den har ju faktiskt Herren Gud själv satt där, ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan…” (1 Mos 3:15). Den kommer att bestå tills Gud lagt allt under Jesu fötter. Men vi måste välja rätt sida! Fred med Gud finns ännu att få genom omvändelse och tro på Jesus – ingen annanstans. Detta ska vi inte låta tystas ner varken i Sverige eller i Peru utan fortsätta vittna om!

Nedan några bilder från gudstjänsten i Luya igår.

Kära hälsningar Janne Smetana

1 reaktion till “Evangeliet får inte tystna!”

  1. Tack för dessa ord!
    Det är viktigt att vi dagligen besinnar varningarna vi fått.

    ”Framåt i Jesu Namn, tiden är kort”

    Hälsningar till er alla!

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved