Filipperbrevet 1

Filipperbrevet 1

Under april månad har vi valt att ha Filipperbrevet som tema för de fyra söndagarnas predikningar. Ungefär ett kapitel för varje söndag. Vi har prövat en gång tidigare att predika en bibelbok rakt igenom – i september förra året läste vi Första tessalonikerbrevet.

Igår, den första söndagen i april, predikade Pepe Cordova i Las Brisaskyrkan. En kort sammanfattning av predikan. Om Du vill så ta fram Din bibel (eller bläddra fram Filipperbrevet på www.folkbibeln.net eller www.bibeln.se).

Följande noterade jag när jag lyssnade till Pepes predikan:

Fil 1:1-11 Paulus väljer att presentera sig som tjänare. Allt kristet ledarskap handlar om att tjäna. Sedan visar i Paulus i sin bön tacksamhet, att han identifierar sej med dem han skriver till och han visar tillit – Paulus tvivlar inte på att Gud ska fullborda sitt verk i och genom filipperna.

Fil 1:12-18 Paulus undervisar om hur hans liv får vara ett vittnesbörd. Varje kristens liv kan få vara ett vittnesbörd om evangeliet. Vårt fokus ska vara att berätta om Jesus med ord och liv. Fokus ska inte vara vår egen bekvämlighet. Och inte heller ska vi bedöma alla andras motiv. Paulus berättar hur Guds använder till och med dem som predikar med falska motiv – så länge de predikar Kristus gör de trots sej själva något gott.

Fil 1:19- 26 Paulus ska stå inför en domare och riskerar dödsstraff. Men Paulus är inte bekymrad – hur det än går så går det väl. Seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia. På svenska: För mej är livet Kristus och döden ren vinst (v 21). Det vill han att filipperna ska förstå, att för den som funnit det högsta och bästa i livet, Jesus, så är det bara vinst som gäller. Och allt beror på Gud! Men att segern är vår innebär inte att det saknas uppgifter för oss i världen. Paulus väljer inte att lägga sej på sofflocket och vänta på Jesus’ återkomst. Nej, det finns ännu så många som inte fått ta emot seger. Där finns det ännu mycket att göra för oss alla.

˜

Fil 1:27-30 Medan vi gör allt vad vi kan för att fler ska lära känna sin Gud och Frälsare kommer vi möta mycket motstånd och leva i en ständig kamp. Men vi kan veta, säger Paulus, att Jesus gått före oss också i lidandet och i kampen, och han går vid vår sida än idag.

+++

Jag hoppas kunna återkomma med fler tankar/refererat från predikningarna över Filipperbrevet.

+++

+Erik

>

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved