Filipperbrevet 3

Filipperbrevet 3

Filipperbrevet är tema söndagarnas predikningar under april i Chiclayo. På lördagskvällen fick jag leda ett bibelstudium över de sista verserna i kapitel 3, och i söndags hörde jag Pepe predika över hela kapitlet. Några tankar ska jag föra vidare. Om Du vill så ta fram Din bibel (eller bläddra fram Filipperbrevet på www.folkbibeln.net eller www.bibeln.se).

Fil 3:1-3 Bakgrunden för Paulus är att allt har förändrats i och med det Kristus gjort för honom. Paulus är på väg till himlen. Därför kan han skriva: Gläd er i Herren. Det finns all anledning till glädje. Och så varnar han för att låta någon dra filipperna bort från den glädjen genom att ställa andra krav än tillhörigheten till Kristus.

Fil 3:4-6 Att sätta sin förtröstan till något annat än Herren är totalt meningslöst. Paulus räknar upp allt han själv var och hade som människor kunde se upp till, vara avundsjuka på, och kanske till och med tro att det gjorde honom säkert på en plats i himlen. Det är inga dåliga grejer Paulus räknar upp…

Fil 3:7-11men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Inget av det ger inträdesbiljetten till himlen och inte heller i Guds gemenskap här på jorden. Jag gillar de spanska översättningarna som säger rakt ut att allt det gamla räknar Paulus som sopor. Pepe lyfte fram förvandlingen som sker när man blir får liv i Kristus. Då får vi del av 1) kraften av hans uppståndelse och 2) delar hans lidande.

Fil 3:12-21 Vi lever i denna världen, men vi har medborgarskap i himlen. Precis som en svensk som lever i ett annat land inte kan hindras att komma in i Sverige om han har passet med sej, så är vi helt och fullt medborgare i himlen. Ingen kan hindra oss vid gränsen. Det är målet Paulus ser framemot – och så låter han hela livet kretsa kring den som gjort det hela möjligt. En himmelsmedborgare lever sitt liv kristocentriskt, med Kristus i centrum för allt.

˜

En sista tanke: Det blir så tydligt i verserna 17-21 att det finns bara två grupper av människor. De som är Jesus’ vänner – Paulus skriver till dessa som syskon – de är medborgare i himlen och väntar på Herren Jesus, Frälsaren. Den andra gruppen är de som lever som fiender till Kristi kors. Om dessa säger Paulus att de får sitt slut i förstörelsen, i fördärvet. Så stor är skillnaden till slut. Och det valet möter nu: Vän eller fiende till Jesus?

Nästa vecka kommer sista kapitlet.

+Erik

>

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved