Formas av Ordet

Vid middagsbönen på Strandhem i går höll jag en kort bibelförklaring för eleverna på Bibel- och lärjungaskolan. Sedan fortsatte de i mindre grupper med samtal utifrån texten ur Lukas 22. De fick några samtalsfrågor med sig att använda om de villa och så skickade jag med dem påminnelsen: ”Tänk på att det är Ordet som ska forma er, inte ni som ska forma Ordet.”

Senare i går var jag på missionsmöte med gäster från Eritrea i missionshuset. En fin kväll med sång, bön, uppbyggelse, gemenskap och information. En av bröderna från Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea predikade. Det var en enkel (i positiv bemärkelse) bibelpredikan där han utgick från 1 Kor 3:16-17 och påminde oss om att våra kroppar är Guds tempel. Det måste varit en ganska kraftfull utsaga från Paulus sida när templet i Jerusalem fortfarande var i bruk och när han skrev till de kristna i Korint, en stad full av (avguda-)tempel. Men, lyfte predikanten fram, vi kan inte själva göra så att våra kroppar blir tempel, och de är det inte från början/födelsen. Det är Gud som genom Jesus Kristus helgar oss (1 Kor 1:2; 1 Kor 6:11).

Men han lyfte också fram tragiken i att inte vara helgad, inte vara rättfärdigförklarad. Och så lästes 1 Kor 6:9-10 och ett par bibelord till som understryker allvaret i att leva i strid med Guds vilja och plan. Ett sådant liv slutar med dom och att gå evigt förlorad.

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. (1 Kor 6:9-10.)

I bilen på väg hem talade vi om att tonen av att den som lever och vill leva i synden lever med ett dödshot, evigt dödshot, hängande över sig inte hörs så ofta i Sverige i dag. Trots att den är genomgående i Nya testamentet: Det är från den kommande vredesdomen Jesus räddar, Jesus frälser (1 Tess 1:10). Var predikantens budskap typiskt för hans förkunnelse? Eller var det så att den helige Ande denna Annandags pingst ledde honom att förkunna just det vi behövde höra?

Jag önskar inte starkt svavelosande predikningar från svenska predikstolar – men jag önskar fler tillfällen då syndens oerhörda allvar och konsekvenser, evighetsföljder, lyfts fram. När det inte sker är jag rädd att det är en följd av att vi, och vår tid, försöker modellera evangeliet. Men det är inte vi som ska forma Ordet, det är Ordet som ska forma oss.

/ErikJA

1 reaktion till “Formas av Ordet”

  1. Mycket viktig utgångspunkt, att Ordet, det enda som är bestående, ska forma oss. Håller vi oss där, i Ordet, så är vi i trygga, fasta händer.
    Vidare om betoningen av syndens konsekvenser. Ja, jag håller med, det är viktigt att påminna. Viktigt att varningens ord kommer fram. Många predikningar jag lyssnar till, är goda, tydliga i evangeliet och Jesuscentrerade, men ibland saknar jag varningens ord om vad som händer om jag missar himlen. Att gå evigt förlorad, vad innebär det?
    Att inte ärva Guds rike, innebär ju faktiskt inte bara att man missar målet, utan också att man får något annat, det eviga straffet. (Matt 25). Herre hjälp oss att formas av hela ditt Ord och ge oss mod att i kärlek påminna varandra även om syndens konsekvenser.

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved