Framgång i Kenya!

Framgång i Kenya!

Den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Kenya, ELCK, bjuder in till årsmöte och val av ny ärkebiskop 16-17 december 2019 i Kapenguria. ELM har under en längre tid bett och gett stöd till kyrkans arbete med försoning. ELMs missionär Kerstin Nilsson är kyrkans fredskoordinator och har i flera år arbetat målmedvetet tillsammans med ELCKs ledare. Nu meddelar ledningen för kyrkan att alla biskopar och präster som tidigare varit utanför kyrkans gemenskap välkomnas tillbaka. Det råder fred och vänskap inom ELCK! T.f ärkebiskop Joseph Ochola riktar ett stort och hjärtligt tack till ELM för allt stöd genom alla år av stora svårigheter. Gud hör bön!

Jonny Bjuremo

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved