Framtiden – tredje jubileumsdagen, del 6

Framtiden – tredje jubileumsdagen, del 6

Redan i förmiddags pekade Rune Imberg framåt: ELM har en fortsatt uppgift! Det temat präglar eftermiddagens program. Jag har fått komma med några tanka om ELM-BV 100 år – identitet och framtidsvisioner, och efter mig kommer ”tre unga röster” om framtiden: Daniel Ringdahl, Kristina Lunnergård och Gabriel Skilling.

Det är fantastiskt att få blicka framåt! För en kristen människa ligger alltid det bästa i framtiden.

Också som missionssällskap får vi frimodigt fortsätta framåt och göra det med stor förväntan på att Herren ska välsigna.

En viktig utmaning – från Daniel Ringdahl – är att vi ”behöver vinna 80-talisternas, 90-talisternas och snart 00-isternas förtroende”. En annan utmaning – från Kristina Lunnergård – är att verkligen leva som kristna i vardagen och att låta det perspektivet också få finnas med förkunnelsen. En tredje – från Gabriel Skilling – handlar om att fortsätta ta hand om barn och unga och att ELM ska få vara den plats där människor får möta sin Frälsare.

De tre unga rösterna representerar också ELM:s geografiska utbredning – Syd-, Mellan- och Nordsverige.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved