Gäster från Eritrea

Gäster från Eritrea

I slutet av november besökte Temesghen Berhane, generalsekreterare i den evangelisk luthersk kyrkan i Eritrea, ELCE, och Minia Fekadu styrelseledamot i ELCE, Sverige. Under en dag träffades ELCEs samarbetspartners i Sverige på Johannelund i Uppsala. ELM, EFS och Svenska Kyrkan ger årligen ekonomiska bidrag till ELCE. Gästerna hälsade till alla vänner i Sverige och uttryckte sitt stora tack för allt stöd genom åren. Eritrea upplever en viss öppenhet och kyrkan hoppas att man inom det närmaste har möjlighet att välkomna gäster till landet. Det som kyrkan längtar mest efter är teologer som kan undervisa vid bibelskolan i Belleza strax utanför Asmara. ELCE står stabilt på en evangelisk luthersk grund och ser Bibeln som Guds ord. Kyrkan vill behålla en tydlig profil och önskar hjälp med beredskap mot liberal, bibelkritisk påverkan och även mot en urspårad karismatik. ELCE har 40 församlingar 38 pastorer och 10 evangelister. Medlemsantalet i kyrkan är 20 000 personer. Medelåldern bland prästerna är hög och kyrkan arbetar med försök till nyrekrytering.

En dag blev gästerna guidade i Uppsala domkyrka av Olle Lidén. I Uppsala öppnade Lars och Marianne Einarsson sitt hem och i Stockholm blev vi mottagna av Sonia och Jens Lunnergård. På söndagen firade vi gudstjänst i Roseniuskyrkan i Stockholm. Tack till alla som medverkade till att våra gäster fick en välsignad tid i ELM.

Jonny Bjuremo

 

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved