Giro

Idag är en ledig dag – onsdagar är ofta det för min del – för att kompensera kvällar och helger. Man så läste jag en notis i Bibeltrogna Vänners Missionstidning från april 1933:

Bibeltrogna Vänner har öppnat et s. k. postgirokonto. Dess nummer är 55843. Hädenefter kunna sålunda vännerna, då penningar översändas pr postanvisning, använda s. k. Inbetalningskort, vilka tillhandahålles å postanstalterna.

Bakgrunden till att man tog detta steg var dels att förenkla för både givare och mottagare, dels att höja säkerheten. Tomma (tömda?) kuvert har tidigare kommit till Expeditionen.

Postgirot har bytt namn till plusgirot. Men notera att det ursprungliga numret gäller, dock med tillägg av en avslutande sjua (när kom den till?).

Alltså: Du kan fortfarande stödja ELMs missionsarbete genom att använda pg 558 43-7. Du behöver dock inte uppsöka en postanstalt, utan med enkelhet logga in i din internet bank och girera din gåva.

/ErikJA

 

4 reaktioner till “Giro”

  1. Den avslutande siffran (7) i plusgironumret tillkom i juni 1970!
    Det har girerats många välsignade pengar på det numret under årens lopp!

    1. Där kom sista siffran. Tack Olle! Jo, tänk så många gåvor, stora och små, som passerat det girot.

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved