Gunhild Andersson

Gunhild Andersson

En av ELM-BV:s missionärer har lämnat livet här på jorden och gått in i den eviga vilan. Gunhild Andersson tjänstgjorde som ELM-BV:s missionär i Kenya under åren 1959 till 1998. En lång tid i ett människoliv och med en imponerande meritlista. Hon arbetade som lärare i Kenya men hade även en viktig del i det framväxande kvinnoarbetet. Gunhilds avslutning i Kenya bestod i betydande insatser inom litteraturarbetet. Hon var involverad i många projekt inom den evangelisk lutherska kyrkan i Kenya, ELCK. På mina olika resor i missionens uppdrag bär jag med mig en av Gunhilds böcker, ”Spiritual food”. Denna lilla skrift fick jag som personlig gåva från Gunhild 1998. I en av de dagliga andakterna skriver Gunhild över Johannes Uppenbarelse 2:10b:

”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona”

”Som kristna är vi ständigt frestade att genom vår naturliga benägenhet söka ära, beröm och jordiska ägodelar genom vilka den Onde försöker lura oss. Jesus varande sina efterföljare, och även oss, ’Var på er vakt och be så att inte ni faller i denna frestelse”.

Nu har Gunhild lagt ner vandringsstaven men hennes ord finns kvar och vi lyser frid över hennes minne.

”De samlas hem en efter annan, Guds vänner ifrån skilda land. Med livets sköna krans kring pannan och segerpalmen i sin hand. Frigjorda ifrån jordens tvång de sjunger Lammets nya sång” Lova Herren 714:1

På Palmsöndagens morgon fick Gunhild lämna denna jord för att gå in i Herrens vila.

Jonny Bjuremo

2 reaktioner till “Gunhild Andersson”

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved