Hjälp oss ändra kursen

De enskilda gåvorna är ELMs viktigaste inkomstkälla.
Med den nuvarande kursen beräknas vi landa ungefär 700 000 under
det vi hoppas samla in under 2022. De senaste månaderna har allting
i samhället blivit dyrare. Därför behöver vi även större gåvor, och
högre månadsgivande. Var med och stötta vårt viktiga missionsarbete!
Ge en gåva idag.

 


© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved