IELCH håller sammanträde

IELCH håller sammanträde

Det är lördag kl är 4 på eftermiddagen. Här samlas IELCHs (evangelisk lutherska kyrkan i Chiclayo), styrelse till sammanträde i kyrksalen i Las Lomas. Varje församling får sända 5 personer, i och med att det finns 3 församlingar i Chiclayo blir det 15 personer som utgör styrelsen. Vi är inte fullt antal. Jag har tidigare blivit vald till ordförande i MEL, missionsorganisationen här i Peru, och det är därför jag sitter med här, för första gången, som missionens representant. Det samtalas och beslutas i en del viktiga ärenden. T ex en fråga som jag själv tycker både är viktig och intressant nämns, är IELCH en förening som existerar bara för att skydda egendom och följa peruansk lag, eller vill man bli och vara en nationell luthersk kyrka i norra Peru? Jag noterar att här finns duktiga kvinnor som både deltar i samtalet och har goda argument. Kate är för en tid sedan vald till president. När det skedde så inrättade man också ett pastorsråd som kallas CORP-IELCH, bestående av pastorerna Merci och Harold samt kaplanen Emanuel. Vi manliga missionärer blev också inbjudna att vara med där. Steget till att inrätta ett pastorsråd verkar ligga i linje med att man vill något mera med IELCH. Pastorerna kan nu börja med att ta ett gemensamt andligt ansvar över hela verksamheten medan styrelsen kan fortsätta med att ta ansvar över viktiga administrativa ärenden. Styrelsen fick under mötet veta att Sunarp, folkregistret i Peru, inte godkänt att Kate blivit vald till president eftersom stadgarna säger att man ska ha varit med i styrelsen i två år för att kunna väljas till president. Lagligt sett är Harold alltså fortfarande president i IELCH. Man beslutar att utlysa ett nytt sammanträde där man ska välja en ny president. Troligen blir det vice president Hans som kommer att väljas.

Blir missionens uppdrag annorlunda om IELCH blir en självständig nationell kyrka? Själv tänker jag att vi behöver stödja IELCH med att tänka gemensamt ledarskap, att uppmuntra till fördjupat studium vad det innebär att vara luthersk kyrka i denna latinamerikanska kontext, att uppmuntra till gemensamma ordningar i kyrkans liv och administration. Jag tänker att vi kan bidra med detta, men med den förståelsen att vi hela tiden lär oss av våra peruanska bröder och systrar vad det innebär att leva av Guds nåd i vardagen, att leva av i bön och förtröstan till honom. De tre församlingarna här har ganska lång erfarenhet, någon är över 20 år gamla men IELCH som gemenskap och självständig gemenskap är bara 7 år medan vi i Sverige och Danmark har en hundraårig tradition av att vara en nationell kyrka. Det jag nu beskriver rör endast Chiclayo. I Piura pågår också ett spännande missionsarbete där man nu ännu arbetar med att vattna en nybilda församling. Där läget är annorlunda. De behöver stödjas på ett annat sätt. Be för våra vänner Ambrosens som bor och verkar där!

Kära hälsningar Janne

2 reaktioner till “IELCH håller sammanträde”

  1. Så bra at høre om pastors-rådet, og typisk SUNARP er til besvær. Guds fred. Det er en spændende tid for kirkerne at finde deres egne ben.

  2. Fint sammanfattat. Vi kan uppmuntra till ordning, så kan de lära oss om hur man lever med förtröstan till Gud i vardagen. Ett samarbete som är win-win!

    Mattias

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved