Influenser

Det har gått ett par månader sedan man först håder talas om svininfluensan. I början var det svårt att veta om det verkligen var så mycket att oroa sej för, eller om mest var något som media blåste upp. Så småningom tycktes det som de första rapporterna varit överdrivna. Men kanske var det ändå inte så? Jag tror att resonemangen kring sjukdomen skiljer sej ganska mycket mellan Sverige och Peru.

I Peru är utblidningsnivån så mycket lägre än i Sverige. Bland svenskar är det inte så svårt att förklrar skillnanden mellan förebyggande behandling (vaccin), symptomlindring (“panodil”) och botande behandling (t ex pencillin vid bihåleinflamation). I Peru är det en jätteutmaning. Och att försöka resonera kring skillnaden på virus och bakterier… Och smittvägar. Hur förklarar man sådant när de flesta sjukdomar sägs bero på förändringar i vädret? Svininfluensan blir extra skrämmande när man inte förstår.

Sverige har just beställt miljontals doser vaccin. Befolkningen ska skyddas och även om det är diskussioner om vem som ska betala och en medvetenhet att sjukvårdsystemet kommer att ansträngas vid kampanjen, så är det ändå ekonomiskt och praktiskt möjligt att behandla flera miljoner människor. I Peru har de allra flesta ingen sjukförsäkring. Det vill säga att om man blir sjuk måste man betala själv hela kostnaden för läkarbesök och behandling, samtidigt som man förlorar sin inkomst när man inte arbetar. En världsomvid influensaepidemi skrämmer om man kanske inte har råd att få behandling.

“Stanna hemma och åk inte kollektivt så minskar du risken att bli smittad.” Jovisst, men om kollektivt är enda sättet att ta sej till skola eller arbete. Och om man bor tolv personer i två rum och kök. Då fungerar rådet dåligt. Och om barnen redan är undernärda och farmor gammal, svag och inte får den vård hon redan behöver. Vad händer med dem om svininfluensan kommer? Den som är fattig drabbas alltid värre.

Några saker kan dock myndigheterna i Peru göra, som kanske inte vore möjligt i Sverige. En åtgärd är att stänga alla skolor. Från och med idag och till den 3 agusti har våra barn “förlängt vinterlov” för att stoppa smittspridningen via skolor och skolskjutsar. Alla skolor verkar respektera det. Hade det gått i Sverige?

Erik

>

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved