Intryck från London 1: ”Transforming society”

Intryck från London 1: ”Transforming society”

Under helgen deltog jag i en resa till London för en gäng svenska församlingsplanterare.

Vi besökte olika anglikanska församlingar och pratade med ledare/företrädare för nyplanterade och planterande kyrkor – otroligt spännande och givande!

Under helgen slogs jag av den anglikanska kyrkans förankring i det samhälle som man är kyrka i/för. Som alla storstäder har London har sin del av socioekonomiska och demografiska utmaningar.
Detta är inte något man suckar eller klagar över. Man distanserar sig heller inte från nöden, utan man möter den och försöker hjälpa.

Det som slog mig var hur samhällsengagemanget som kommer av evangeliet kom till uttryck i såväl vision som handling.

Exempel på detta kunde vara:

  • St Pauls Old Ford, en församling i en ”rough” del av London (http://www.stpauloldford.com/):”seeking to serve God by tramsforming lives and helping community flourish”
  • Kings Cross Church (http://kxc.org.uk/about/vision/)”we seek to build a church that loves the local community of which it is a part, generously giving itself away in mission”

Detta motsvarar visionen för hela Londons stift (Confident – Compassionate – Creative, se: http://www.london.anglican.org/mission/capital-vision-2020/) där en av delarna är:

”Compassionate in serving communities with the love of God the Father”

Detta är något att fundera över i våran svenska kontext. Hur ser vår relation till samhället runt oss ut? Hur är vi kyrka för de runt oss? Engagerar vi oss i nöden som vi ser runt oss och i den Andres ansikte?

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved